Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Soutěž Žít krajinou

Soutěž pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Kompetní informace o soutěži ŽÍT KRAJINOU naleznete na adrese soutezzk.spucr.cz

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů,  projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Soutěž bude podporovat projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části.

Pod pojmem "společné zařízení" si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy, nebo vysázené prvky zeleně. Společná zařízení jsou hodnocena ve dvou kategoriích:

  1. Zelená a dopravní infrastruktura
  2. Tvorba a ochrana krajiny

Cena Státního pozemkového úřadu je udělována společnému zařízení ze 6 oceněných ve výše uvedených kategoriích.

Cena veřejnosti bude organizována prostřednictvím těchto webových stránek.

Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2006 pod názvem "Společné zařízení roku". Pod tímto názvem bylo vyhlášeno celkem 13 soutěžních ročníků.

 

Přečteno: 15787x