Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajistí pozemkový úřad, tj. pobočka krajského pozemkového úřadu, odborné zpracování návrhu pozemkových úprav, které sjednotit číslo mohou provádět pouze fyzické osoby odborně způsobilé k projektování pozemkových úprav. Tuto odbornou způsobilost prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, tzn. pravomocným rozhodnutím vydaným v souladu s  ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Ke sjednocení postupu průběhu a organizace zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, výkonu činnosti zkušební komise při udělování úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav a postupu při odnímání úředních oprávnění podle § 18 zákona č. 139/2002 Sb., byl vydán Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav a k postupu při odnímání úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav ve znění změny č. 4, vydaný pod čj. SPU 157658/2020, s účinností od 15. 7. 2020. Úplné znění je uvedeno v přiložených souborech.

 

Informace o podmínkách udělování úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav poskytuje:

 Ing. Helga Mugrauerová, tel.:729 922 163

 

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, které se měly konat v termínu 9. a 10. 11. 2020 se ruší.

 S ohledem na současný vývoj epidemiologické situace a v souvislosti s vydanými opatřeními vlády ČR, není možné organizačně zajistit ve stanoveném termínu konání zkoušek odborné způsobilosti k provádění pozemkových úprav.

Konání zkoušek bude přesunuto do r. 2021 s tím, že žadateli o zkoušku předložené žádosti i doklady zůstávají v platnosti. Konkrétní termín zkoušek bude včas oznámen.

Pokud byly ze strany žadatelů již předloženy projektové dokumentace ke zkoušce, je třeba se na jejich vrácení domluvit s Ing. Petrou Vytasilovou – nejlépe prostřednictvím e-mailu p.vytasilova@spucr.cz, případně telefonicky na čísle 729 922 475. Předložené spisové dokumentace není nutné, s ohledem na současný stav, odvážet okamžitě.

 

Přílohy Poslední aktualizace
Informace k průběhu zkoušek
soubor docxNové okno( DOCX, 16.05 KB)
13.4.2018
Okruhy otázek ke zkoušce od 2017
soubor pdfNové okno( PDF, 320.21 KB)
31.7.2017
Příloha 2 - Protokol o zkoušce
soubor pdfNové okno( PDF, 98.93 KB)
16.7.2020
RO 01_2016 - Jednací řád ke zkouškám odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav
soubor pdfNové okno( PDF, 235.45 KB)
16.7.2020
Vyznačení doložky právní moci
soubor pdfNové okno( PDF, 117.05 KB)
16.3.2017
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav - DOCX
soubor docxNové okno( DOCX, 42.59 KB)
15.5.2019
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav -PDF
soubor pdfNové okno( PDF, 128.94 KB)
15.5.2019

Přečteno: 17373x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace