Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajistí pozemkový úřad, tj. pobočka krajského pozemkového úřadu, odborné zpracování návrhu pozemkových úprav, které sjednotit číslo mohou provádět pouze fyzické osoby odborně způsobilé k projektování pozemkových úprav. Tuto odbornou způsobilost prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, tzn. pravomocným rozhodnutím vydaným v souladu s  ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Ke sjednocení postupu průběhu a organizace zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, výkonu činnosti zkušební komise při udělování úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav a postupu při odnímání úředních oprávnění podle § 18 zákona č. 139/2002 Sb., byl vydán Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav a k postupu při odnímání úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav ve znění změny č. 5, vydaný pod čj. SPU 128884/2022, s účinností od 15. 7. 2022. Úplné znění je uvedeno v přiložených souborech.


Upozorňujeme žadatele o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav, že článkem 5., bodem 1. výše uvedeného Jednacího řádu, byl změněn termín pro podávání písemných žádostí, a to nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. Na žádost, která bude podána po stanoveném termínu, nebude brán zřetel.


Informace o podmínkách udělování úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav poskytuje:

Ing. Helga Lehm,
tel.: 729 922 163

Přílohy Poslední aktualizace
Informace k průběhu zkoušek
soubor pdfNové okno( PDF, 128.74 KB)
7.9.2021
Okruhy otázek ke zkoušce od 2017
soubor pdfNové okno( PDF, 320.21 KB)
31.7.2017
Příloha 2 - Protokol o zkoušce
soubor pdfNové okno( PDF, 98.93 KB)
16.7.2020
RO 01 2016 -Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování
soubor pdfNové okno( PDF, 733.08 KB)
13.7.2022
Vyznačení doložky právní moci
soubor pdfNové okno( PDF, 117.1 KB)
7.9.2021
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav
soubor docxNové okno( DOCX, 40.8 KB)
13.7.2022

Přečteno: 20906x