Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav se v roce 2019 konají v termínu 16. - 18. října. Pozvánky ke zkouškám s konkrétním termínem pro jednotlivé žadatele budou rozeslány žadatelům s předstihem 30 dnů.


Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

 

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajistí pozemkový úřad, tj. pobočka krajského pozemkového úřadu, odborné zpracování návrhu pozemkových úprav, které sjednotit číslo mohou provádět pouze fyzické osoby odborně způsobilé k projektování pozemkových úprav. Tuto odbornou způsobilost prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, tzn. pravomocným rozhodnutím vydaným v souladu s  ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Ke sjednocení postupu průběhu a organizace zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, výkonu činnosti zkušební komise při udělování úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav a postupu při odnímání úředních oprávnění podle § 18 zákona č. 139/2002 Sb., byl vydán Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav a k postupu při odnímání úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav ve znění změny č.3, vydaný pod čj. SPU 361252/2018, s účinností od 1. 1. 2019. Úplné znění je uvedeno v přiložených souborech.

 

Informace o podmínkách udělování úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav poskytuje:

 Ing. Marie Schlichterová, tel.:729 922 272

Přílohy Poslední aktualizace
Informace k průběhu zkoušek
soubor docxNové okno( DOCX, 16.05 KB)
13.4.2018
Obsazení komisí pro zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav (§ 18 zákona č. 1392002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
soubor pdfNové okno( PDF, 360.01 KB)
8.10.2019
Okruhy otázek ke zkoušce od 2017
soubor pdfNové okno( PDF, 320.21 KB)
31.7.2017
Jednací řád ke zkouškám odborné způs. k projednání PÚ ve znění změny č. 3
soubor pdfNové okno( PDF, 435.8 KB)
6.3.2019
Vyznačení doložky právní moci
soubor pdfNové okno( PDF, 117.05 KB)
16.3.2017
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav - DOCX
soubor docxNové okno( DOCX, 42.59 KB)
15.5.2019
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav -PDF
soubor pdfNové okno( PDF, 128.94 KB)
15.5.2019

Přečteno: 15372x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace