Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajistí pozemkový úřad, tj. pobočka krajského pozemkového úřadu Státního pozemkového úřadu, odborné zpracování návrhu pozemkových úprav, které mohou provádět pouze fyzické osoby odborně způsobilé k projektování pozemkových úprav. Tuto odbornou způsobilost prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, tzn. pravomocným rozhodnutím vydaným v souladu s ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci, zabezpečuje ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Ke sjednocení postupu průběhu a organizace zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, výkonu činnosti zkušební komise při udělování úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav a postupu při odnímání úředních oprávnění podle § 18 zákona č. 139/2002 Sb., byl vydán Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav a k postupu při odnímání úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav ve znění změny č. 5, vydaný pod čj. SPU 128884/2022, s účinností od 15. 7. 2022. Úplné znění je uvedeno v přiložených souborech.

Upozorňujeme žadatele o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav, že dle článku 5., bod 1. výše uvedeného Jednacího řádu, je možné písemné žádosti podávat nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. Na žádost, která bude podána po stanoveném termínu, nebude brán zřetel.

V roce 2023 byla zkouška zrušena z důvodu nízkého počtu uchazečů. Ti uchazeči, kteří se ke zkoušce v roce 2023 přihlásili, budou Státním pozemkovým úřadem v dostatečném časovém předstihu vyzváni ke sdělení, zda nadále trvá jejich zájem o účast na dané zkoušce i v roce 2024.

Termín konání zkoušek na rok 2024 je stanoven na období 24. – 26. 6. 2024.

Složení zkušební komise:

předsedkyně: Ing. Jitka Homoláčová
členové: Ing. Vladimíra Vondráčková, Ing. Roman Šmíd
náhradník: Ing. Josef Havelka


Informace o podmínkách udělování úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav poskytuje:

Ing. Tomáš Haviger
Tel: 725 548 139

Přílohy Poslední aktualizace
Vzor protokolu o zkoušce
soubor pdfNové okno( PDF, 99.65 KB)
12.3.2024
Informace k průběhu zkoušek - Podmínky zkoušek
soubor pdfNové okno( PDF, 122.88 KB)
12.3.2024
Jednací řád
soubor pdfNové okno( PDF, 733.08 KB)
12.3.2024
Okruhy otázek ke zkoušce
soubor pdfNové okno( PDF, 110.89 KB)
12.3.2024
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav
soubor docxNové okno( DOCX, 40.94 KB)
12.3.2024
Vyznačení doložky právní moci
soubor pdfNové okno( PDF, 99.92 KB)
12.3.2024

Přečteno: 22991x