Přeskočit navigaci

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav se v roce 2019 konají v termínu 16. - 18. října. Pozvánky ke zkouškám s konkrétním termínem pro jednotlivé žadatele budou rozeslány žadatelům s předstihem 30 dnů.


Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

 

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajistí pozemkový úřad, tj. pobočka krajského pozemkového úřadu, odborné zpracování návrhu pozemkových úprav, které sjednotit číslo mohou provádět pouze fyzické osoby odborně způsobilé k projektování pozemkových úprav. Tuto odbornou způsobilost prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, tzn. pravomocným rozhodnutím vydaným v souladu s  ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Ke sjednocení postupu průběhu a organizace zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, výkonu činnosti zkušební komise při udělování úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav a postupu při odnímání úředních oprávnění podle § 18 zákona č. 139/2002 Sb., byl vydán Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav a k postupu při odnímání úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav ve znění změny č.3, vydaný pod čj. SPU 361252/2018, s účinností od 1. 1. 2019. Úplné znění je uvedeno v přiložených souborech.

 

Informace o podmínkách udělování úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav poskytuje:

 Ing. Marie Schlichterová, tel.:729 922 272

Přílohy Poslední aktualizace
Informace k průběhu zkoušek
soubor docxNové okno( DOCX, 16.05 KB)
13.4.2018
Okruhy otázek ke zkoušce od 2017
soubor pdfNové okno( PDF, 320.21 KB)
31.7.2017
Jednací řád ke zkouškám odborné způs. k projednání PÚ ve znění změny č. 3
soubor pdfNové okno( PDF, 435.8 KB)
6.3.2019
Vyznačení doložky právní moci
soubor pdfNové okno( PDF, 117.05 KB)
16.3.2017
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav - DOCX
soubor docxNové okno( DOCX, 42.59 KB)
15.5.2019
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav -PDF
soubor pdfNové okno( PDF, 128.94 KB)
15.5.2019

Přečteno: 15098x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace