Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajistí pozemkový úřad, tj. pobočka krajského pozemkového úřadu, odborné zpracování návrhu pozemkových úprav, které mohou provádět pouze fyzické osoby odborně způsobilé k projektování pozemkových úprav. Tuto odbornou způsobilost prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, tzn. pravomocným rozhodnutím vydaným v souladu s ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Ke sjednocení postupu průběhu a organizace zkoušek odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, výkonu činnosti zkušební komise při udělování úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav a postupu při odnímání úředních oprávnění podle § 18 zákona č. 139/2002 Sb., byl vydán Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav a k postupu při odnímání úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav ve znění změny č. 5, vydaný pod čj. SPU 128884/2022, s účinností od 15. 7. 2022. Úplné znění je uvedeno v přiložených souborech.

Upozorňujeme žadatele o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav, že dle článku 5., bod 1. výše uvedeného Jednacího řádu, je možné písemné žádosti podávat nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. Na žádost, která bude podána po stanoveném termínu, nebude brán zřetel.

V roce 2023 byla zkouška zrušena z důvodu nízkého počtu uchazečů. Ti uchazeči, kteří se ke zkoušce v roce 2023 přihlásili, budou Státním pozemkovým úřadem v dostatečném časovém předstihu vyzváni ke sdělení, zda nadále trvá jejich zájem o účast na dané zkoušce i v roce 2024.
Informace o podmínkách udělování úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav poskytuje:

Ing. Kamila Jarošová
Tel: 729 922 367

Přílohy Poslední aktualizace
Informace k průběhu zkoušek
soubor pdfNové okno( PDF, 128.74 KB)
7.9.2021
Okruhy otázek ke zkoušce od 2017
soubor pdfNové okno( PDF, 320.21 KB)
31.7.2017
Příloha 2 - Protokol o zkoušce
soubor pdfNové okno( PDF, 98.93 KB)
16.7.2020
RO 01 2016 -Jednací řád ke zkoušce odborné způsobilosti k projektování
soubor pdfNové okno( PDF, 733.08 KB)
13.7.2022
Vyznačení doložky právní moci
soubor pdfNové okno( PDF, 117.1 KB)
7.9.2021
Žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav
soubor docxNové okno( DOCX, 40.8 KB)
13.7.2022

Přečteno: 22378x