Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuální verze 4.5. (15.07.2022)

Dne 15.7.2022 nabyla účinnost aktualizace Metodického pokynu pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP verze 4.5), u stávajících smluv je přechodné období s možností využití předchozí verze Výměnného formátu pozemkových úprav (VFP ve verzi 4.4) stanoveno do 30.11.2022. Po tomto datu budou všechna data pozemkových úprav povinně využívat aktuální verzi 4.5.


V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese vfp@spucr.cz.

Přílohy Poslední aktualizace
Metodický pokyn pro práci s VFP
soubor pdfNové okno( PDF, 602.34 KB)
18.7.2022
Příloha č. 1 - Definice struktury výměnného formátu (15. 7. 2022)
soubor pdfNové okno( PDF, 1.94 MB)
18.7.2022
Příloha č. 2 - Kontrola dat přebíraných pomocí VFP (15. 7. 2022)
soubor pdfNové okno( PDF, 1.6 MB)
18.7.2022
Příloha č. 3 - Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem (15. 7. 2022)
soubor pdfNové okno( PDF, 437.07 KB)
18.7.2022
Příloha č. 4 - Schvalovací protokol VFP (15. 7. 2022)
soubor pdfNové okno( PDF, 194.3 KB)
18.7.2022
Příloha č. 5 - Číselník chyb (15. 7. 2022)
soubor pdfNové okno( PDF, 449.41 KB)
18.7.2022
Příloha č. 6 - Technický standard polohopisu (15. 7. 2022)
soubor zipNové okno( ZIP, 426.57 KB)
18.7.2022
vfp_4.5.xsd
soubor xsdNové okno( XSD, 208.47 KB)
18.7.2022
Změny v přílohách Metodického pokynu
soubor docxNové okno( DOCX, 20.63 KB)
18.7.2022

Přečteno: 1440x