Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Katalog vozovek polních cest - technické podmínky – změna č. 2

Vydaný Ministerstvem zemědělství – Ústředním pozemkovým úřadem pod č.j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011.

Katalog vozovek polních cest (dále jen Katalog) je podkladem pro navrhování vozovek polních cest, příp. lesních cest a jiných účelových komunikací a dopravních ploch. Slouží jako podklad pro návrh polních cest v „Plánu společných zařízení“, který je součástí pozemkových úprav.

Při sestavování Katalogu byly využity zkušenosti z výstavby polních cest v ČR i v zahraničí. Katalog umožňuje výběr vhodného základního konstrukčního typu vozovky, resp. zpevněné plochy zavedením technicky sjednocených a hospodárných konstrukcí vozovek a záměnu materiálů jednotlivých konstrukčních vrstev.

TP-Změna č. 2 ruší a nahrazují v celém rozsahu TP-Změna č. 1 č.j. 26206/05-17170 z listopadu 2005.

Přílohy Poslední aktualizace
TP katalog vozovek a polních cest část 1
soubor pdfNové okno( PDF, 272.21 KB)
22.10.2014
TP katalog vozovek PC část 2
soubor pdfNové okno( PDF, 1.53 MB)
22.10.2014

Přečteno: 23223x