Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Prioritou pozemkových úprav se stávají opatření sloužící k zadržení vody v krajině

Zemedelec.cz, 20. září 2018

https://zemedelec.cz/prioritou-pozemkovych-uprav-se-stavaji-opatreni-slouzici-k-zadrzeni-vody-v-krajine/

V rámci pozemkových úprav Státní pozemkový úřad doposud zrealizoval vodohospodářská opatření na ploše asi 558 ha a protierozní opatření na přibližně 771 ha. Jen v roce 2017 byla v pozemkových úpravách vybudována vodohospodářská opatření na ploše téměř 89 ha. Na tyto realizace vynaložil Státní pozemkový úřad více než 210 milionů korun, uvádí tisková zpráva úřadu.

S ohledem na současné klimatické poměry se zásadní prioritou pozemkových úprav stávají opatření sloužící k zadržení vody v krajině a ke zmírnění projevů vodní i větrné eroze, tzn. budování vodohospodářských opatření, jako jsou rybníky, malé vodní nádrže, mokřady, a prvků zajišťujících protierozní ochranu. Pozemkové úpravy jsou jednou z nosných agend Státního pozemkového úřadu. V následujících letech se chce úřad prostřednictvím pozemkových úprav v maximální míře zapojit do boje proti negativním jevům klimatických změn. „V rámci zmírnění dopadů sucha je Státní pozemkový úřad schopen v případě zajištění finančních prostředků do dvou let realizovat investiční projekty, zejména rybníky a malé vodní nádrže, které jsou ve vysoké fázi stavební připravenosti a napomohou potřebnému zadržení vody v krajině,“ řekl zástupce ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Martin Vrba.

Aktuálně je ukončeno 2333 komplexních pozemkových úprav a 2905 jednoduchých pozemkových úprav. Od roku 2013 SPÚ zahajuje asi 200 komplexních pozemkových úprav a 40 až 60 jednoduchých pozemkových úprav ročně. V současné době je rozpracováno 1041 komplexních a 122 jednoduchých pozemkových úprav.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace