Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový úřad odstartoval soutěž „Žít krajinou 2017“

Naše voda, 4. prosince 2017

http://www.nase-voda.cz/pozemkovy-urad-odstartoval-soutez-zit-krajinou-2017/

Dne 1. prosince 2017 byl zahájen 11. ročník soutěže o nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení, která jsou navrhovaná v pozemkových úpravách. Informoval o tom dnes vedoucí oddělení komunikace a marketingu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Hynek Jordán.

„Žít krajinou“ je nový název soutěže Společné zařízení roku, kterou od roku 2006 pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ). Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy nebo například vysázená zeleň jsou prvky, které pomáhají české krajině. Budují se v rámci pozemkových úprav, které zpřehledňují a uspořádávají pozemky tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům i jejich účelu. A součástí návrhu pozemkových úprav je i plán zmiňovaných společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby těchto společných zařízení. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci obcí nebo poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Do soutěže může přihlásit svoji realizaci:

- místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu;

- projektant, resp. projekční firma pozemkové úpravy;

- autor realizačního projektu společného zařízení;

- realizační firma společného zařízení;

- obec, resp. vlastník společného zařízení.

Přihlašovat projekty do soutěže je možné do 31. 1. 2018 v souladu s pravidly zveřejněnými na webových stránkách soutěže: http://soutezzk.spucr.cz/.

 

Nově se bude soutěžit ve dvou kategoriích:

- Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků)

- Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření)

V každé kategorii budou udělena první tři místa, dále ocenění Cena SPÚ a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování. Veřejnost bude mít možnost se do hlasování zapojit v průběhu března 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 3. května 2018.

Soutěž Žít krajinou bude také nově zařazena do vyhlašování Cen české krajiny (CČK), společného projektu Ministerstev životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje.

Tímto krokem se vzájemně podpoříme a naše společná zařízení získají větší prestiž. Soutěže se mohou zúčastnit také obce, které realizace komplexních pozemkových úprav dělají samy,“ uvedla k novinkám ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.