Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Dohodou začala efektivní spolupráce

Zemědělec, 29. ledna 2018, Zuzana Fialová

Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) minulý týden podepsaly dohodu o spolupráci. Její největší přínos spočívá ve zlepšení přípravy nových staveb na drážní infrastruktuře. „Jsem ráda, že touto dohodou nastavujeme jasná pravidla efektivní spolupráce obou subjektů zejména v oblasti směn a převodů pozemků a vzájemnou koordinaci činností při provádění pozemkových úprav," řekla při příležitosti podpisu dohody ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová. Podle ní budou však muset hledat i nové cesty, nebude to jednoduchý proces.

Generální ředitel SŽDC Pavel Surý konstatoval, že vítá jakoukoliv spolupráci, memorandum, které podniku pomůže v řešení problematických otázek. Jako příklad uvedl rušení nebezpečných železničních přejezdů.

Obě strany očekávají od podpisu dohody zlepšení při vzájemné informovanosti zástupců SPÚ a SŽDC na regionální úrovni o připravovaných, záměrech v oblasti realizace výstavby dopravní infrastruktury. Současně dojde k urychlení převodu pozemků v souvislosti se změnou příslušnosti hospodařit s majetkem státu. Dohoda také počítá se spoluprací při pozemkových úpravách, zejména v oblasti koordinace činnosti při přípravě projektů. Dále se zlepší řešení převodů pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu nabytých pro výstavbu dopravní infrastruktury v rámci vyvlastnění či koupí zbytných částí od Státního pozemkového úřadu.

Podle Maradové SPÚ v posledních letech více reflektuje veřejný zájem. „Snažíme se budovat rezervu státní půdy pro rozvojové programy státu a obecně pomáháme našim partnerům s majetkoprávním vypořádáním staveb, které jsou realizovány ve veřejném zájmu," konstatovala s tím, že hledá nové cesty majetkoprávního vypořádání. Jako klíčového partnera, s nímž si již podobnou spolupráci úřad vyzkoušel, zmínila Ředitelství silnic a dálnic. Ředitel sekce řízení krajských pozemkových úřadů a pozemkových úprav Michal Gebhart podotkl, že SPÚ má asi dvacet partnerských dohod a věří, že s SŽDC budou spolupracovat v procesu pozemkových úprav.

Maradová připomněla, že proces pozemkových úprav je výjimečný v tom, že dokáže přemísťovat pozemky vlastníků, samozřejmě s jejich souhlasem a naplněním určitých parametrů. „Jsou mimořádným procesem z pohledu jakékoliv dopravní infrastruktury, nejen železniční, kdy dokážeme propojovat zájmy v rámci území," vysvětlila.

Státní pozemkový úřad hospodaří s 550 tisíci položkami - pozemky ve vlastnictví státu. „Existuje tu velký prostor pro směny či přesuny, aby vznikla smysluplná držba, která umožňuje rozvoj, výstavbu a realizaci investičních záměrů v daném území," prohlásila ředitelka úřadu.

 

 

 

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace