Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Chceš dotaci? Chovej se k půdě šetrně, varuje stát

Lidové noviny, 9. října 2017

Eliška Nová 

Kvůli negativním důsledkům eroze, které dle odhadů činí 4 miliardy korun ročně, chystá Česko zpřísnění pravidel pro vyplácení dotací zemědělcům. Půdu totiž odplavuje jejich intenzivní činnost. Stát proto hodlá řešit, zda příjemci dotací hospodaří šetrně. Erozi lze totiž zabránit například zatravňováním či střídáním plodin.

„Stává se to vždy, když přijde silný liják. Všechna ornice, která je na povrchu, se spláchne dolů a steče do vsi,“ popisuje Karel Ferschmann, starosta Němčovic na Rokycansku. Obec kvůli trápení s bahnem žalovala místního zemědělce. Trvalo čtyři roky, než jí dal soud za pravdu a přiklepl jí tři sta tisíc korun náhrady.

Problém s erozí je však mnohem vážnější. „V Česku je ohrožena až polovina půdy. V první fázi chceme výrazně zpřísnit pravidla pro hospodaření zemědělců tam, kde je situace nejvážnější,“ potvrdil LN ministr zemědělství Marián Jurečka (KDU-ČSL). Jednat by se mělo o čtvrtinu postižené plochy. Mezi nejohroženější oblasti patří Rokycansko, Polabí a okolí řeky Moravy.

„Každoročně eroze zapříčiní škody v hodnotě čtyř miliard korun,“ upozorňuje Jurečka. Státu proto došla trpělivost a od ledna hodlá změnit podmínky pro vyplácení dotací EU určených pro zemědělce, jde o 34 miliard ročně. Od nového roku se tak bude více přihlížet k tomu, zda hospodaří s půdou šetrně. Problémům s erozí lze totiž zabránit například zatravňováním. Vhodné je i střídání plodin. Naopak jako problematické se z pohledu eroze jeví pěstování kukuřice.

Na změnách nyní pracují ministerstva zemědělství a životního prostředí. Zástupci největších farmářů se však brání. „Vyhláška nepřinese nic pozitivního, protože je připravovaná od stolu. Nebyli přizvaní agronomové z praxe. U nás zkrátka rozhodují nekompetentní rádoby odborníci,“ napsal LN Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory. Podobně reagoval exšéf komory senátor Jan Veleba (SPO): „Bude to další administrativa ministra Jurečky s nulovým přínosem.“

„Vyhláška nepřinese nic pozitivního, protože je připravovaná od stolu. Nebyli přizvaní agronomové z praxe. U nás zkrátka rozhodují nekompetentní rádoby odborníci.“

Stát se chystá rozšířit místa, kde bude povinností zemědělců, kteří čerpají dotace, hospodařit šetrněji. „Akademická i výzkumná sféra poukazovala na to, že podmínky jsou mírné a je potřeba zpřísňovat. Ukazuje se, že drtivá většina zemědělců podle dosavadních podmínek sice hospodařila, ale přesto k erozím docházelo,“ vysvětluje František Pavlík, vedoucí oddělení rozvojových činností Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

Proto jeho úřad začne vybírat pozemky, o kterých usoudí, že by zasloužily ještě přísnější ochranu. Od roku 2012 totiž eviduje bezmála 900 erozních událostí. U každé je popsáno, kdy a kde přesně vznikla i jaké byly její příčiny.

Větší regulace postihne pozemky, na nichž došlo k erozi opakovaně, ale i tam, kde způsobí značnou škodu na majetku obcí i lidí. „Odhaduje se, že kubík odnesené ornice stojí zhruba 400 korun. Akubík je pouze desetina milimetru zeminy na hektaru,“ vyčísluje Pavlík.

Dnes je pod ochranou zhruba deset procent zemědělské půdy, které je v Česku asi 4,2 milionu hektaru. Do roku 2030 však chce stát chránit až 60 procent.

  

Co pomáhá?

Zabránit negativním dopadům eroze jde například zatravněním nebo mezí. Pomoci ale může i to, že hospodář nebude pěstovat na pozemku jen jednu hlavní plodinu. „Zemědělec, který bude chtít pěstovat širokořádkové plodiny jako například kukuřici, bude muset mít pozemek obsetý nějakým travnatým pásem či jinou plodinou, která je z hlediska erozní ohroženosti v pořádku,“ říká ministr zemědělství Marián Jurečka.

Půdní bloky v Česku jsou největší v celé Evropské unii. Když přijde přívalový déšť, voda se nemá o co zastavit, valí se přes ohromné lány a nabaluje na sebe další a další půdu.

Půdní bloky v Česku jsou největší v celé Evropské unii. Když přijde přívalový déšť, voda se nemá o co zastavit, valí se přes ohromné lány a nabaluje na sebe další a další půdu. Jeden centimetr půdy se přitom tvoří stovky let. Voda ho však spláchne za pár minut. To, že eroze může způsobit rozsáhlé škody, dokládá již zmíněný příklad Němčovic na Rokycansku. Obec několikrát zaplavilo bahno, které přiteklo z okolních polí. „Jsme první obec v České republice, která má pravomocný rozsudek o tom, že zemědělci jsou odpovědní za způsob hospodaření v krajině,“ dodává Ferschmann. Právě starostové jsou jedni z těch, kteří na SPÚ hlásí erozi nejčastěji.

Zemědělci sdružení v Agrární komoře však usilují o zmírnění regulace. „Navrhujeme kompromisní řešení spočívající ve vymezení 25 % erozních ploch na období čtyř let s tím, že následně by došlo k vyhodnocení opatření a teprve na základě těchto dat by se rozhodlo co dál,“ říká mluvčí komory Jiří Felčárek. Podle něj stát vybírá erozí ohrožené lokality od stolu, což neodpovídá realitě.

Zemědělci rovněž varují, že se zpřísnění pravidel negativně odrazí ve výrazném poklesu živočišné výroby. Ta ale podle nich do zdravé a vyvážené krajiny jednoduše patří.