Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad zve na veletrh Urbatech 2023

Praha, 2. března 2023 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) poprvé představí svou činnost na veletrhu Urbatech 2023, který se koná v prostorách Výstaviště České Budějovice v termínu 30. 3. – 1. 4. 2023. Jedná se o 1. ročník odborných konferencí a výstavy pro zástupce samosprávy, vedení měst a obcí.

„Návštěvníky seznámíme s činností úřadu, vysvětlíme, co vše obnáší proces pozemkových úprav, poradíme, jak postupovat například při směnách pozemků či nahlášení erozní události na zemědělské půdě. Právě pozemkové úpravy jsou jednou z nosných agend SPÚ. V jejich rámci se mimo jiné realizují krajinná opatření bojující s negativními dopady klimatické změny, sucha a povodní a další přírodě blízká opatření, která jsou v souladu s vládou schválenou koncepcí boje proti suchu,“ upřesnil ústřední ředitel SPÚ Ing. Martin Vrba.

Jedná se o 1. ročník odborných konferencí a výstavy pro zástupce samosprávy, vedení měst a obcí URBATECH.

V rámci prvního dne konference, který se bude tematicky věnovat klimatickým změnám a hospodaření s vodou, vystoupí ve 13:45 Mgr. Michal Gebhart, MBA, ředitel Sekce krajinotvorby. Ve svém příspěvku se bude věnovat zejména vlivu klimatických změn na zpracování pozemkových úprav. Dotkne se také problematiky monitorování eroze zemědělské půdy, zemědělského sucha a seznámí účastníky s příklady dobré praxe. S dalšími tematickými příspěvky vystoupí například Ing. Pavel Marták, Ministerstvo životního prostředí ČR, RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství, Sekce vodního hospodářství nebo Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR.

Druhý den konference se zaměří na energetickou soběstačnost. O plně soběstačné obci Kněžice bude přednášet její starosta, pan Milan Kazda. I obec Kněžice má za sebou proces komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), které byly zahájeny v roce 2006. Prioritou pro obec bylo vybudování nové sítě hlavních a vedlejších polních cest s doprovodnou zelení, ozelenění biokoridorů a později vybudování nových vodohospodářských opatření.

Cílem URBATECHU je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností, praktických rad a řešení v oblasti zajištění správy měst a obcí, městských společností, zemědělských a lesních celků.

Veletrh bude obsahově věnován dotacím pro energetická řešení, komunální technice, elektromobilitě apod., a bude otevřený i pro zájemce z řad široké veřejnosti.

Kompletní program je vyvěšen na oficiálních stránkách veletrhu. O vstupenky na jakýkoliv den veletrhu lze soutěžit na sociálních sítích SPÚ. 

Přílohy ke stažení:
PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ VČ. DALŠÍCH INFORMACÍ ZDE
PROGRAM A CENÍK ZDE

Stánek SPÚ najdete v pavilonu T1 vedle WTC Písečná s.r.o.

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz