Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad vysadil 100 000 stromů mimo les. Již potřetí získal ocenění Zlatý rýč.

Praha, 3. března 2023 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) se zařadil mezi nejlepší sazeče roku 2022 z řad veřejných institucí s kumulativním počtem 110 882 vysázených stromů. Po třetí v řadě obsadil první místo a do sbírky získal další Zlatý rýč. Řediteli Sekce krajinotvorby, Michalovi Gebhartovi, ho během slavnostního setkání předal náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.

„Máme radost, že se SPÚ opět podařilo uspět. O to více, že jsme prvenství získali už potřetí. Všech 64 poboček Státního pozemkového úřadu eviduje počet stromů vysázených, jako součást krajinných realizací, již pátým rokem. Ocenění nás samozřejmě těší, ale hlavním důvodem, proč jsme se do iniciativy zapojili, je to, že si dobře uvědomujeme, jaký mají stromy v krajině potenciál a jak ji chrání. Pokračovat v tom proto určitě budeme i v dalších letech.“ řekl Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Do iniciativy Sázíme budoucnost, kterou koordinuje Nadace Partnerství se Státní pozemkový úřad poprvé zapojil v roce 2020 registrací 6 726 stromů vysazených v roce 2019. Za rok 2020 SPÚ zaevidoval již 12 478 a za rok 2021 to bylo již 58 923 zasazených stromů. Za rok 2022 bylo zaevidováno 41 648 stromů, ale do soutěže Zlatý rýč se započítává 32 755 stromů, což je počet stromů z výsadeb bez rekultivací a náhradních výsadeb. Nejčastěji jsou vysazovány duby, javory, habry a buky, z typů výsadby to jsou nejvíce aleje, větrolamy a biokoridory. Kromě toho SPÚ během roku 2022 vysadil také 77 976 keřů, které se ale do portálu neevidují.

SPÚ se snaží vysazovat stromy a keře všude tam, kde je to vhodné a možné. Realizovaná opatření tak přirozeně více reflektují trend posledních let a tzv. zelená a vodohospodářská opatření dostávají vzhledem ke klimatické změně prioritu. I proto je v posledních letech možné pozorovat trend zvyšujícího se počtu vysázených stromů. To ostatně deklaruje také Koncepce Pozemkových úprav pro období let 2021 – 2025, kterou SPÚ v lednu 2021 vydal.

Předání cen top sazečům proběhlo ve čtvrtek 2. března v rámci tradičního setkání partnerů iniciativy Sázíme budoucnost v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně. Mezi nejúspěšnější sazeče loňského roku, kteří převzali symbolický Zlatý rýč, patří vedle Státního pozemkového úřadu v kategorii veřejných institucí, v kategorii obcí Vohančice u Brna; v kategorii zemědělců Jiří Gottwald; mezi spolky a občany zvítězili ochránci přírody z ČSOP Studénka; mezi školami ZŠ a MŠ Třebotov a v kategorii firem ČEMOS. Účastníci se dále věnovali tématům, zda lze výsadbami stromů kompenzovat uhlíkovou stopu nebo tématu náhradních výsadeb v legislativě. V České republice se od roku 2019 podařilo zmapovat 3 705 986 stromů vysázených mimo les, na kterých se podílelo 78 614 dobrovolníků. Sázíme budoucnost je nejúspěšnějším evropským projektem, který pomáhá naplňovat cíl Evropské komise vysadit do roku 2030 3 miliardy stromů.

Počet stromů, které SPÚ vysází je možné sledovat také na webových stránkách úřadu. V květnu roku 2021 bylo do provozu uvedeno počítadlo, které poukazuje na to, že doposud bylo zasazeno 124 906 stromů, 232 979 keřů a zatravněna plocha o výměře 73 036 ha. Počitadlo aktualizuje data každé tři měsíce, což je vzhledem k sezónnosti více než dostačující.

Zlatý rýč 2022_certifikát.jpg

 

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz