Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad rád pomůže ministru Brabcovi s čerpáním evropských peněz, svými projekty však dosáhne jen na zlomek z nabízené miliardy. Většina připravených realizací SPÚ nesplňuje pravidla dobíhajících programů OPŽP

Praha, 13. května 2020 – Ministr životního prostředí opět vyzval Státní pozemkový úřad (SPÚ) k čerpání finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). SPÚ s čerpáním evropských peněz Ministerstvu životního prostředí (MŽP) rád pomůže, opakovaně však upozorňuje, že většina připravených projektů nesplňuje nastavená pravidla probíhajících programů OPŽP a z nabízené miliardy má šanci v takto krátkém termínu vyčerpat přibližně desetinu. Je třeba také uvést na pravou míru zavádějící informaci, že by nabízená částka jedné miliardy měla být připravena výhradně pro SPÚ.

Náš příděl evropských peněz v Programu rozvoje venkova jsme již zcela vyčerpali a nabízí se možnost čerpání z programů OPŽP, který má ve svých fondech před koncem programového období 2016-2020 k dispozici dosud nevyčerpané prostředky. My s čerpáním rádi pomůžeme. Získání dotace však není automatické. Je třeba si uvědomit, že naše projekty jsou navržené v dlouholetém procesu pozemkových úprav, odsouhlasené vlastníky půd i zástupci obcí. Oni určují, jaké projekty jsou pro jejich obec prioritní. Často realizujeme velké technické projekty, které mají zcela jiné parametry než projekty podporované v programech OPŽP,“ vysvětluje ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba.

Ředitel Vrba opakovaně upozorňuje, že pravidla OPŽP nejsou určena na realizace projektů navržených v pozemkových úpravách. Šanci získat dotaci z fondů OPŽP má jen zlomek z připravených projektů. Měnit pravidla udělování dotací před koncem programového období navíc není možné.

Nerad bych, aby si veřejnost myslela, že nemáme o nabízené peníze zájem, opak je pravdou. Žádná částka v programech OPŽP ale není alokována jen pro žádosti SPÚ. Náš úřad má v procesu postavení běžného žadatele o dotaci jako kdokoliv jiný. V loňském roce jsme absolvovali pilotní projekt ve spolupráci s OPŽP a pomohli jsme vyčerpat 21 milionů na výstavbu retenční nádrže ve Vítonicích u Bystřice pod Hostýnem. Letos jsme podali už 9 žádostí v celkové hodnotě 113 milionů korun. Z toho k šesti žádostem má OPŽP výhrady. Tyto žádosti přepracováváme a pokusíme se je předložit znovu. Určitě ale tímto způsobem nemůžeme vyčerpat z fondů OPŽP avizovanou miliardu korun,“ řekl Martin Vrba.

 

 

Kontakt pro média:

Lenka Růžková

tisková mluvčí

Státní pozemkový úřad

tel.: +420 729 922 308

GSM: + 420 702168906

e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz