Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad oceněn za dlouhodobý rozvoj kvality ve státní službě

Praha, 3. května 2023 – Ministerstvo vnitra České republiky, Sekce pro státní službu předala Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) osvědčení o úspěšné implementaci požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech do praxe úřadu. Z rukou nejvyššího státního tajemníka Jindřicha Fryče ocenění převzal ústřední ředitel Martin Vrba. Slavnostní ceremonie se uskutečnila 20. dubna v Kaiserštejnském paláci v rámci Závěrečné konference projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, která trvání celého projektu završila.

 

státní tajemník Jindřich Fryč, ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a personální ředitelka Sekce pro státní službu a současná ředitelka projektu Martina Postupová

Slavnostní konferenci osobně zahájil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan a ve své řeči podtrhl význam tohoto šestiletého projektu i aktivit. V úvodním bloku dále vystoupil nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč, personální ředitelka Sekce pro státní službu a současná ředitelka projektu Martina Postupová a také první ředitelka projektu Štěpánka Cvejnová, která mimo jiné ocenila význam společného setkání všech, kteří se na projektu v průběhu jeho trvání podíleli.

 Vít Rakušan zahájil slavnostní konferenci

„Velmi si vážíme toho, že jsme mohli být celých 6 let součástí takto důležitého projektu pro státní službu. Jednou z vizí naší Strategie rozvoje 2030 je být úřadem atraktivním a profesionálním a bez kontinuální práce na digitalizaci a modernizaci interních procesů bychom toho nemohli dosáhnout. Osvědčení, které jsme získali na základě odborného přezkumu je potvrzením, že jsme se vydali správnou cestou a zároveň motivací k dalšímu zlepšování. Také nás těší, že jsme ze všech oceněných byli jedni z prvních, kteří tuto metodiku splnili a náš úřad v průběhu projektu několikrát figuroval jako vzor.“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu. Zároveň sdělil, že je SPÚ v rámci dobré spolupráce připraven se zapojit do vznikajícího webového portálu pro sdílení dobré praxe, který Sekce pro státní službu připravuje.

 ústřední ředitel Martin Vrba, vedoucí Kanceláře ÚŘ Tereza Kopecká a ředitel OPERS Václav Pergl

Do projektu se celkem zapojilo 84 služebních úřadů. Ocenění vedle Státního pozemkového úřadu získalo dalších 18 z nich a taktéž tři ministerstva: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dále pak Agentura pro podnikání a inovace, Centrum pro regionální rozvoj, Český statistický úřad, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Správa státních hmotných rezerv, Správa základních registrů, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní plavební správa, Státní úřad inspekce práce, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní zemědělský intervenční fond, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Úřad průmyslového vlastnictví, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

202304_Osvědčení MVČR.png

 

foto © 2023 Ministerstvo vnitra České republiky

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz