Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad investuje do vzniku a obnovy mokřadů, tůní a dalších opatření na ochranu životního prostředí. Významným zdrojem financování je Národní plán obnovy.

Praha, 2. února 2023 - Světový den mokřadů si na celém světě připomínáme 2. února. Státní pozemkový úřad (SPÚ) za rok 2022 zrealizoval celkem 35 stavebních objektů vodohospodářského typu na celkové rozloze 17,25 ha plochy v hodnotě 352 mil. Kč. V letošním roce je připraven zrealizovat opatření do krajiny za zhruba 2 mld. Kč.

Přestože mokřady patří mezi nejdůležitější ekosystémy, jejich rozloha se zmenšuje a počet klesá. Česká republika aktuálně eviduje 14 mokřadů mezinárodního významu. Mezi nejvýznamnější patří např. Krušnohorská rašeliniště nebo Mokřady Dolního Podyjí. Státní pozemkový úřad se snaží svými realizacemi vodohospodářských zařízení přispět ke zvýšení počtu revitalizovaných nebo nově vytvořených mokřadů, které fungují efektivněji než klasické rybníky a jsou klíčové pro zadržování vody v krajině.

Mezi významné příklady dobré praxe SPÚ lze zařadit zejména realizace v Bělotíně, Brodu nad Dyjí, Bynovci na Děčínsku, Čehovicích, Černilově (Boháčův lesík), v Drslavicích (na pravém břehu Holomně), Horním Lánově, Košíně, Lichkově, Lukavicích u Rychnova nad Kněžnou, Prosiměřicích, Skřípově, Sověnicích nebo Štěpánově u Leštiny.

Mokřady zadrží v krajině více vody než umělé nádrže. Jsou přirozenou zásobárnou vody a specifickým prostředím pro různé druhy rostlin a živočichů. Jsem proto přesvědčen, že se jedná o účelně vynaložené prostředky pro boj se suchem.“ dodal Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu. V celkovém objemu SPÚ do opatření vodohospodářského typu investoval v loňském roce bezmála 352 mil Kč.

„Investice do těchto opatření jsou připraveny i pro rok 2023. Důležitým zdrojem financování bude právě Národní plán obnovy (NPO), do jehož příprav se SPÚ počínaje rokem 2020 aktivně zapojil. V krajině tak vzniknou opatření zelené a modré infrastruktury za cca 700 mil. Kč.“ sdělil Vrba.

Také mokřady, které vznikly v rámci pozemkových úprav lze do 28. února přihlásit do 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022. Soutěž, zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy, pořádá SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006. "V letošním ročníku chceme zdůraznit trend posledních let a budeme se zaměřovat zejména na realizace opatření ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu. Zároveň bude odborná porota klást důraz na estetickou hodnotu realizovaných opatření v krajině,“ představil poslání nového ročníku soutěže ústřední ředitel SPÚ.

Další informace a podrobná pravidla soutěže naleznete zde: Novinky | Soutěž o nejlepší realizované společné zařízení (spucr.cz)

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz 
www.spucr.cz