Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Projekt Státního pozemkového úřadu získal Čestné uznání v soutěži Stavba Vysočiny 2023: Porota ocenila kvalitní návrh i samotnou realizaci

Vysočina, 12. června 2024 – V pondělí 10. června se v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě konal slavnostní galavečer 22. ročníku soutěže Stavba Vysočiny, během kterého byl projekt Malé vodní nádrže Dobroslava a polní cesty se svodným příkopem v katastrálním území Těchobuz oceněn Čestným uznáním v kategorii Stavby veřejné infrastruktury a získal druhé místo v hlasování veřejnosti. Výhercům kromě hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka pogratuloval také předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Tento ambiciózní projekt, realizovaný Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) pobočka Pelhřimov, byl oceněn za kvalitní návrh a následnou realizaci protipovodňových opatření, která mají zásadní vliv na ochranu krajiny proti erozi a povodním. Hlavním cílem projektu bylo přizpůsobit krajinu novým podmínkám a zlepšit vodní režim a místní klimatické podmínky, což se podařilo úspěšně splnit.

 Vyhlášení Stavba roku Kraje Vysočina 2023

Ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová k úspěchu projektu uvedla: „Těchto ocenění si velmi vážíme. V měsících, kdy mnoho obcí řeší dopady přívalových srážek, právě podobná opatření nabývají na svém významu. Těší nás, že veřejnost i odborníci ocenili naši snahu o udržitelnou a odolnou krajinu.“

Slavnostního předávání ocenění se za SPÚ zúčastnila Silvie Hawerlandová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov, která stavbu přihlašovala a Jan Čekal, vedoucí oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina.

Vyhlášení Stavba roku Kraje Vysočina 2023 

Pavel Hájek, Radní kraje Vysočina a bývalý starosta Těchobuzi, dodal: "O vybudování této nádrže jsem se Státním pozemkovýcm úřadem začal jednat zhruba před pěti lety, ještě coby starosta. Že šlo o správný krok, se ukázala letos v květnu, kdy skvěle zafungovala při přívalových deštích. Není však jen protipovodňovým opatřením, ale je také velkým přínosem pro kvalitu vody v povodí Želivky, a díky přilehlé cestě i místem, kam lidé míří na procházky."

Přihlašovatelům oceněných staveb pogratuloval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, předseda Oblastní kanceláře ČKAIT Jihlava Karel Vaverka, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Filip Žežulka a starosta z hostitelského Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

 2024_Stavba Vysočiny 2023 Čestné uznaní za projekt_page-0001.jpg  Cena veřejnosti_2 místo_pages-to-jpg-0001.jpg

Detaily oceněného projektu:

Název projektu: Malá vodní nádrž Dobroslava a polní cesta se svodným příkopem
Místo realizace: Obec Těchobuz, katastrální území Těchobuz
Investor: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Vítězslav Pavel, VDG Projektování s.r.o.
Dodavatel: AKORA s.r.o.
Celkové výdaje: 14 645 057,94 Kč s DPH
Termín zahájení stavby: říjen 2021
Termín ukončení realizace: listopad 2022 (kolaudace 4.11.2022)

Projekt zahrnoval výstavbu malé vodní nádrže, která byla pečlivě navržena a realizována tak, aby efektivně využila dostupný prostor a respektovala technické a materiálové požadavky. Součástí projektu byla také výsadba stromů a keřů, což přispělo k zvýšení biodiverzity v dané oblasti. Navíc byla stavba realizována s ohledem na ekologické normy, což zahrnovalo efektivní využití vytěžené zeminy bez nutnosti jejího odvozu na skládku. Více o projektu.

Více informací o všech vítězných projektech získáte na tomto odkazu.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad

GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz