Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Prodloužení doby trvání zavedeného DNS týkajícího se údržeb melioračních staveb

Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele zařazené do zavedeného dynamického nákupního systému na zadávání veřejných zakázek, týkajících se údržeb melioračních staveb ve správě SPÚ (dále jen DNS) a případné nové zájemce o zařazení do DNS, že dne 19. 12. 2023 byla prodloužena doba jeho trvání.

O prodloužení doby trvání DNS ze 24 měsíců na 48 měsíců se zadavatel rozhodl z důvodu nenaplnění předpokládané hodnoty k původnímu dni jeho ukončení (leden 2024). Pokud bude naplněna předpokládaná hodnota dříve, než uplyne 48 měsíců, bude DNS předčasně ukončen. Pokud zadavatel rozhodne o prodloužení trvání zavedeného DNS nebo o jeho dřívějším ukončení, bude o takové změně informovat na profilu zadavatele.  

Dodavatelé, kteří jsou již zařazení do zavedeného DNS nemusejí podávat novou žádost o zařazení, to zůstává i nadále platné. Zadavatel bude odesílat všem dodavatelům zařazeným do DNS, výzvu k podání nabídek dle jednotlivých kategorií stejně jako dosud. Veřejné zakázky v DNS budou zadávány v předem neurčených nepravidelných intervalech, které budou odvislé zejména od provozních potřeb zadavatele.

Každému novému zájemci o zařazení do DNS zadavatel po celou dobu trvání DNS (do 19. 01. 2026 23:59) umožní podat žádost o účast, nebo na základě získaných referencí již zařazenému dodavateli si stávající kategorie rozšířit (https://zakazky.spucr.cz/dns_display_3.html). Žádost zadavatel v zákonné lhůtě posoudí a následně odešle dodavateli oznámení o zařazení do DNS nebo o jeho odmítnutí. Odmítnutí zařazení dodavatele do DNS musí zadavatel odůvodnit.

Těšíme se na spolupráci.

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz