Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Předběžná tržní konzultace na zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na vypracování znaleckých posudků

Praha, 5. března 2024 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil dne 5. 3. 2024 předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK“) k zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na vypracování znaleckých posudků. Požadovaným stavem je získání relevantních a objektivních informací potřebných pro optimální nastavení zadávacích podmínek.

Cílem PTK je:

-       seznámit potenciální dodavatele se záměrem zadávat zakázky pro zajištění služeb na zpracování předmětných veřejných zakázek formou DNS;

-       stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky tak, aby byly smysluplné, přiměřené, aby byla nalezena rovnováha ve vztahu k ostatním zásadám či principu 3E, tzn. hospodárnosti, efektivitě a účelnosti.

Informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.spucr.cz/vz00045965.

V záložce „Veřejné dokumenty“ je na uvedeném odkazu uveřejněna výzva k účasti na PTK (dále jen „výzva“) s veškerými informacemi k plánované veřejné zakázce na zavedení DNS. Dodavatelé mohou své návrhy a podněty sdělit zadavateli prostřednictvím
e-mailu: odbor.zakazky@spucr.cz, ve lhůtě do 17. 3. 2024 (do předmětu e-mailu uvést „PTK na zavedení DNS“).

Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zavedení DNS je duben 2024.

Státní pozemkový úřad předem děkuje dodavatelům za účast a věří, že PTK povede k takovému nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky, které budou vyhovovat jak zadavateli, tak i relevantním dodavatelům.

Kontakt pro média:

Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz