Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Předběžná tržní konzultace na zajištění dohledu a správy počítačové sítě SPÚ

Praha, 23. března 2022 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil dne 23. 3. 2022 předběžnou tržní konzultaci (PTK) s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na zajištění dohledu a správy počítačové sítě SPÚ.

Informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese: 
https://zakazky.spucr.cz/contract_display_35768.html

Zadavatel žádá dodavatele o účast v PTK nejlépe využitím přiloženého odkazu na on-line formulář, který obsahuje dotazy k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky:
https://forms.office.com/r/C5fpPc1Fdm

Zároveň mohou dodavatelé uvést další informace, návrhy a podněty, které jsou z pohledu dodavatelů relevantní pro přípravu veřejné zakázky. Výsledek PTK pak bude podkladem pro stanovení zadávacích podmínek.

Případně je možné návrhy, komentáře dle zadání PTK rovněž zasílat:

•           elektronicky v písemné strojově čitelné podobě

•           prostřednictvím e-mailu: odbor.zakazky@spucr.cz 

•           s názvem „PTK na zajištění služeb dohledu a správy počítačové sítě SPÚ", ve lhůtě do 12. 4. 2022.

•           vždy s uvedením identifikačních údajů dodavatele, který námět nebo návrh zasílá.

Cílem předběžné tržní konzultace je zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech trhu a stanovení zadávacích podmínek tak, aby byly smysluplné a přiměřené.   

Státní pozemkový úřad předem děkuje dodavatelům za účast a věří, že PTK povede k takovému nastavení zadávacích podmínek, které budou vyhovovat jak zadavateli, tak i relevantním dodavatelům.

  

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz