Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce na dodávku, sloučení, implementaci a podporu provozu nového webu Státního pozemkového úřadu

Praha, 6. června 2024 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil dne 5. 6. 2024 předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK“) k veřejné zakázce na dodávku, sloučení, implementaci a podporu provozu nového webu Státního pozemkového úřadu. Požadovaným stavem je získání relevantních a objektivních informací potřebných pro optimální nastavení zadávacích podmínek.

Cílem veřejné zakázky bude zajištění technických prostředků zadavatele umožňujících provoz a správu webových stránek v souladu se zákonnými požadavky a užitnými a funkčními potřebami organizace zadavatele. Z pohledu procesního a obchodního je cílem zadavatele sjednotit technické prostředí, konsolidovat současné webové stránky a zajistit jejich vzhled v souladu s principy eGovernmentu.

Informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.spucr.cz/vz00046994

PTK bude vedená formou osobních pohovorů v rámci kterých budou prodiskutovány detaily jednotlivých oblasti požadované služby. Pohovory budou vedeny s každým účastníkem po předchozí domluvě individuálně. Pohovory se budou konat ve dnech 18. - 19. 6. 2024. Předpokládaná časová dotace pohovoru jednoho účastníka bude cca 1,5 hod. Zájemci o PTK se zaregistruji odesláním e-mailu na níže uvedenou adresu. Pro rezervaci konkrétního terminu pohovoru zadavatel kontaktuje účastníka prostřednictvím kontaktní osoby.

Zájemci se mohou registrovat na e-mailové adrese: j.chum@spucr.cz,

Státní pozemkový úřad předem děkuje dodavatelům za účast a věří, že PTK povede k takovému nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky, které budou vyhovovat jak zadavateli, tak i relevantním dodavatelům.

Kontakt pro média:

Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz