Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Biocentrum Veklice vyhrálo stavbu roku Olomouckého kraje

Olomouc, 13. dubna 2023 – Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Biocentrum Veklice uspělo hned dvakrát v soutěži Stavba roku 2022 Olomouckého kraje, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 12. dubna v Olomouci, - v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské, a navíc obdrželo i cenu hejtmana. Ocenění z rukou Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje, převzal ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj Roman Brnčal.

„Biocentrum Veklice je relativně mladé opatření a vážíme si toho, že má již své příznivce, ať jsou to obyvatelé obce Senice na Hané či odborná porota. Ocenění vodohospodářských krajinných staveb, které v mnoha případech zajišťují i protipovodňovou ochranu, poukazují na fakt, jak důležitá jsou krajinná opatření reflektující klimatickou změnu a jejich důležitost pro zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity daného území.“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Stavba roku Olomouckého kraje 2022: Josef Suchánek a Roman Brnča

Slavnostního předávání ocenění se za SPÚ zúčastnila rozsáhlá delegace v čele s Romanem Brnčalem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc, která stavbu přihlašovala, Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk a bývalou vedoucí Pobočky Olomouc, která měla přípravu stavby a samotnou stavbu na starost, starosta obce Senice na Hané Michal Tichý i bývalá starostka Eliška Dostálová, autor projektu Hynek Hradský a Petr Horáček za zhotovitele SPH Stavby s.r.o..

 Stavba roku Olomouckého kraje 2022: delegace SPÚ

V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Senice na Hané a dle schváleného „Plánu společných zařízení“, jenž zohlednil požadavky obce, byly vybudovány dvě hlavní polní cesty C1 a C2 a biocentrum Veklice. I když nápad se zrodil již kolem roku 2002, a samotné prvopočátky se datují k roku 2008, tak následovala ještě dlouhá cesta. Staveniště bylo předáno zhotoviteli počátkem srpna 2020 a stavební práce zahájeny o pár dní později. V rámci provádění předběžného archeologického dohledu na stavbě k. ú. Senice na Hané byly identifikovány zahloubené archeologické objekty s nálezy keramiky, kostí a mazanice a pozůstatek kulturní vrstvy, které stavbu zbrzdily, nicméně 18. června 2022 proběhlo oficiální předání obci Senice na Hané a slavnostní otevření.

Biocentrum Veklice v k.ú. Senice na Hané

Hlavním účelem stavby bylo vytvořit mokřadní biotop a tím posílit funkci současného biokoridoru toku Blata. Biocentrum Veklice bylo provedeno na „zelené louce“ na celkové výměře 9,8116 ha. Zahrnuje jednu nádrž a 3 mokřadní tůně a zbývající část biocentra cca 5,89 ha již nyní tvoří luční společenstva a výsadby dřevin, o které se do června roku 2025 bude starat SPÚ (tříletá následná péče).  Dále bude biocentrum využíváno vodohospodářsky – pro významné tlumení povodňových průtoků z vlastního povodí biocentra, pro zadržení splachů ornice z pozemků nad biocentrem, pro krátkodobou rekreaci a jako zdroj vody pro hašení požárů. Pro zadržení vody v krajině, vodní zásoby v nádrži a tůních vytvořené v období dostatku vody, budou v období sucha dotovat klesající hladinu podzemní vody v okolí biocentra. Po jeho plném zapojení do krajiny dojde k omezení dopadu zemědělského sucha, zpřístupnění zemědělských pozemků a zvýšení biologické diverzity území, jeho mělké tůně budou sloužit pro zimování a rozvoj populací obojživelníků.

 Stavba roku Olomouckého kraje 2022: vítězné diplomy

Stavba roku 2022 Olomouckého kraje je 10. ročník soutěže, který pořádá Olomoucký kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Záměrem soutěže bylo vybrat a ocenit nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech 2021 – 2022. V 10. ročníku se v 5 kategoriích utkalo celkem 49 projektů.
Více informací o všech přihlášených projektech získáte na tomto odkazu.

 Stavba roku Olomouckého kraje 2022: Cena hejtmana Olomouckého kraje

Časosběrné video z března 2021 o tom, jak se stavělo na poli, vytvořil Miroslav Smička:
https://www.youtube.com/watch?v=xAXrUtAckuc

Video z otevření Biocentra Veklice dne 18. 6, 2022 vytvořil Olomoucký deník:
Nová vodní oáza na Olomoucku: biocentrum Véklice otevřela letecká show – Olomoucký deník (denik.cz)

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz