Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

2023

Předběžná tržní konzultace pro zajištění služeb provozu a rozvoje geoinformačního systému SPÚ

Praha, 4. října 2023 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil dne 4. 10. 2023 předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK") s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na zajištění služeb provozu a rozvoje geoinformačního systému SPÚ....

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu. Navrhovaná úprava podpoří územní rozvoj obcí a sníží byrokracii.

Praha, 25. září 2023 – Již v prvém čtení Poslanecká sněmovna schválila úpravu zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ). Novela zmírní pravidla pro nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje. Z původních deseti let se na polovinu zkrátí doba, po kterou obce a kraje musí dodržovat účel převodu pozemků podle převodních smluv. Změny mají podle autorů předlohy ze všech sněmovních frakcí zjednodušit od příštího roku rozvoj obcí....

Pohled zpátky: Země živitelka 2023

Praha, 5. září 2023 – Je to přesně týden, co skončil mezinárodním agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích, kde opět po roce Státní pozemkový úřad (SPÚ) představil své činnosti. Letošní ročník, který se konal ve dnech 24. - 29. srpna nesl podtitul "Na cestě k udržitelnosti"....

Manuál pro obce a vlastníky pozemků 2023

V rámci mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2023, který probíhal v Českých Budějovicích ve dnech 24. - 29. srpna, Státní pozemkový úřad (SPÚ) představil novou brožuru Manuál pro obce a vlastníky pozemků....

Ministr Výborný: Na zemědělce dopadá více změn najednou, s úpravou pachtovného za zemědělskou půdu proto začneme až v příštím roce

Tisková zpráva — Vyšší cena za pacht státní zemědělské půdy se bude prozatím týkat jen nově uzavíraných smluv Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Aktualizace stávajících zhruba 13 000 smluv začne později, až v průběhu příštího roku. Dohodl se na tom ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) s ředitelem SPÚ Martinem Vrbou....

Jak to bude s převody nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků

Státní pozemkový úřad (SPÚ) bude od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přebírat pozemky dosud zapsané na neznámého nebo nedostatečně identifikovaného vlastníka, které tvoří zemědělský půdní fond, čímž je myšlena orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. V celkovém objemu se jedná o cca 95 000 pozemků s výměrou téměř 25 000 ha, respektive 20 000 ha, při zohlednění spoluvlastnických podílů. V případě zemědělské půdy pak bude SPÚ nejprve zjišťovat osobu případného uživatele, přičemž požadovat náhradu za užívání pozemků po něm bude pouze od 1. ledna 2024, kdy k pozemkům do té doby vedených na nedostatečně identifikovaného vlastníka vznikne držba státu....

Státní pozemkový úřad navýší pachtovné za zemědělskou půdu. Změna se dotkne také minimálně 13 000 stávajících smluv

Praha, 31. července 2023 – Státní pozemkový úřad bude počínaje dnem 1. 8. 2023 uzavírat v souladu s nově schváleným metodickým pokynem pachtovní smlouvy s koeficientem ve výši 5,8 % z průměrné ceny zemědělské půdy. Změny se dotknou i pachtýřů, kteří se Státním pozemkovým úřadem uzavřenou smlouvu již mají. Důvodem je především to, že dosavadní koeficient 2,2 % již neodpovídal aktuálním ekonomickým podmínkám v sektoru zemědělství....

Státní pozemkový úřad opět v čele žebříčku nejtransparentnějších organizací. Prestižní hodnocení mu udělil Hlídač státu.

Praha, 27. července 2023 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) získal první místo v hodnocení organizačních složek státu podle K-Indexu od neziskové organizace Hlídač státu. S počtem 0,95 bodů obhájil prvenství ve své kategorii a s ratingem A se opět se zařadil na první místa žebříčku nejúspěšnějších institucí. Ze všech hodnocených subjektů se SPÚ umístil na 2. místě....

Druhé místo pro vodní nádrž a mokřad Slavičky

Polná, 12. června 2023 – Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky se umístila na krásném 2. místě v rámci sms hlasování veřejnosti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina 2022, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 12. června v Polné....

Vodní nádrže Heřmanice bodovaly v soutěži Stavba Libereckého kraje 2023

Liberec, 31. května 2023 – Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Vodní nádrže Heřmanice uspěla v Soutěži Karla Hubáčka - Stavba Libereckého kraje 2023, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 30. května v Turnově. V kategorii Veřejné stavby a krajina získala první místo a navíc se umístila na krásném 2. místě v rámci veřejného hlasování veřejnosti. Ocenění převzal vedoucí Pobočky Liberec Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Tomáš Maček....