Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výzva k podání nabídky na provozování kantýny

Praha, 10. října 2023 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil dne 10. 10. 2023 veřejnou zakázku na koncesi malého rozsahu ve smyslu § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) s názvem:
Provozování kantýny pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu

Jedná se tedy o koncesi malého rozsahu zadávanou mimo režim ZZVZ. Tato koncese malého rozsahu na provozování kantýny není zadávaná v koncesním, ani v jiném druhu zadávacího řízení ve smyslu ZZVZ.
Výzva k podání nabídky a koncesní dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: 
Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ (spucr.cz)

Zadavatel umožňuje všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění ve dnech 16. 10. 2023 a 18. 10. 2023.
Setkání zájemců o prohlídku se zástupcem zadavatele bude vždy v 10:00 hod. na recepci sídla zadavatele na adrese: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Lhůta pro podání nabídek končí 25. 10. 2023 v 10:00 hodin.

Kontakt pro média: Bližší informace k veřejné zakázce:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor vnitřní správy
e-mail: odbor.vsk@spucr.cz

 

 

Přílohy Poslední aktualizace
Úřední deska_výzva kantýna
soubor pdfNové okno( PDF, 208.16 KB)
10.10.2023