Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad zahájil nominace do Žít krajinou. Obce, firmy i vlastníci mohou soutěžit o nejlepší opatření v krajině.

Praha, 11. prosince 2023 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) oznamuje zahájení nominací do 17. ročníku prestižní soutěže Žít krajinou 2023. Od roku 2006 SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) pořádá tuto soutěž zaměřenou na realizace vznikající v rámci komplexních pozemkových úprav. Do soutěže se mohou přihlásit krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé, obce a vlastníci dokončených staveb v termínu do 29. února 2024. Přihlásit je možné jen ty projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2022. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v listopadu ve Valdštejnském paláci v Praze.

Novinkou letošního ročníku je přidání další kategorie. Opatření lze tedy přihlásit celkem do tři kategorií:

1. Protierozní a vodohospodářská opatření (opatření pro ochranu půdního fondu a zadržení vody v krajině a další vodohospodářská opatření sloužící k ochraně a tvorbě krajiny),
2. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (prvky ÚSES a další trvalá vegetace),
3. Zpřístupnění pozemků.

"Na základě vyhodnocení předchozích ročníků soutěže jsme došli k závěru, že v dosavadním nastavení kategorií se příliš neuplatňují ekologická opatření, přestože se jedná o zdařilé a prospěšné projekty. Proto jsme upravili pravidla a pro tyto projekty vyčlenili vlastní kategorii.,“ uvedl změny soutěže Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

V každé kategorii budou udělena první tři místa. Kromě toho porota vybere vítěze Ceny SPÚ. Projekt s největším počtem hlasů získaných ve veřejném internetovém hlasování obdrží Cenu veřejnosti. Toto hlasování se uskuteční v dubnu 2024.

Přihlašovat projekty do soutěže je možné do 29. února 2024 v souladu s pravidly zveřejněnými na webových stránkách soutěže: https://soutezzk.spucr.cz/cz/pravidla

Do soutěže může přihlásit svoji realizaci:

  • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu;
  • projektant, resp. projekční firma pozemkové úpravy;
  • autor realizačního projektu společného zařízení;
  • realizační firma společného zařízení;
  • obec, resp. vlastník společného zařízení.

Česká krajina potřebuje harmonický vztah mezi zachováním přírodních zdrojů a udržitelným rozvojem zemědělství. Proces pozemkových úprav, který probíhá více jak 30 let, přispívá k tomuto vyváženému vztahu mezi zemědělci a krajinou. Komplexní pozemkové úpravy přehledně uspořádávají pozemky tak, aby lépe vyhovovaly potřebám majitelů a plnily svůj účel. Součástí procesu pozemkových úprav jsou také společná zařízení, jako je cestní síť a systém ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření. Díky nim se obnovují v krajině biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy a jiné prvky, které přispívají ke zdraví české zemědělské krajiny.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se jako obvykle uskuteční na podzim v budově Senátu Parlamentu ČR. Ceny předává ministr zemědělství. Přehled vítězných realizací předchozího 16. ročníku soutěže naleznete zde.

Harmonogram 17. ročníku soutěže Žít krajinou:

Zahájení 17. ročníku

11. 12. 2023

Uzávěrka přihlašování projektů

29. 02. 2024

Kontrola kompletnosti projektů

01. 03. 2024 – 17. 03. 2024

Hodnocení projektů odbornou komisí

18. 03. 2024 – 30. 04. 2024

Hlasování veřejnosti

02. 04. 2024 - 30. 04. 2024

Jednání centrální komise

2. pol. května/červen 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku

5. 11. 2024

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz