Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Novelizace zákona o dani z nemovitých věcí přináší změny pro pachtýře a nájemce

Praha, 20. prosince 2023 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje, že od 1.1.2024 nabude účinnosti zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, jímž dojde mimo jiné i k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníkem daně z pozemků, staveb nebo jednotek u zdanitelné stavby, které jsou v příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad, bude vždy uživatel.

Nejdůležitější změny dotýkající se nemovitostí v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu jsou uvedeny v nově doplněném §3 odst. 4 a §8 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí. S účinností od 1.1.2024 bude platit, že poplatníkem daně z pozemků, staveb nebo jednotek u zdanitelné stavby, které jsou v příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad, je vždy uživatel. Oproti dosavadnímu znění zákona dochází fakticky k nahrazení pojmu nájemce nebo pachtýř pojmem uživatel.

Dalšími významnými změnami je rozšíření skupin pozemků pro stanovení sazeb daně a navýšení daně o cca 80% pro většinu nemovitostí. Nově také může obec závaznou vyhláškou osvobodit od platby daně z nemovitých věcí všechny zemědělské a vybrané nezemědělské pozemky.

Pokud vycházíme z faktu, že jsme v loňském roce uhradili 3,2 miliónů Kč, tak díky novele a navýšení daně ušetříme zhruba 5,76 miliónů Kč, které bychom jinak museli odvádět z vlastního rozpočtu. A vzhledem k obecnému snižování stavů v tomto případě namíříme personální kapacity do jiných oblastí správy majetku.“ doplnil Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Stručný popis všech významných změn s uvedením, které tyto změny jsou spojeny s povinností podáním nového daňového přiznání, si můžete přečíst na internetových stránkách Finanční správy: Novela_zakona_o_dani_z_nemovitych_veci_zmeny2024.pdf (financnisprava.cz)

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875, e-mail: komunikace@spucr.cz