Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

2020

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na zpracování návrhu pozemkových úprav

Praha, 10. února 2020 – Státní pozemkový úřad využil institutu předběžné tržní konzultace dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vypsal předběžnou tržní konzultaci za účelem získání relevantních a objektivních informací potřebných pro optimální nastavení zadávacích podmínek u opakovaně připravovaných veřejných zakázek, jejichž předmětem je zpracování návrhu pozemkových úprav včetně geodetických prací v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek....

O Ceně veřejnosti 13. ročníku soutěže Žít krajinou rozhodnou hlasující během února

Praha, 1. února 2020 – Od 1. do 29. února může veřejnost svým hlasem podpořit některý z 35 přihlášených projektů v letošním již 13. ročníku soutěže Žít krajinou. V ní Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. Jednou z udělovaných cen je Cena veřejnosti....

Státní pozemkový úřad se jako poškozený ztotožňuje s obžalobou bývalých zaměstnanců Pozemkového úřadu v tzv. kauze Bečvářův statek

Praha, 30. ledna 2020 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) se účastní projednávání obžaloby na tři bývalé úředníky Pozemkového úřadu. SPÚ se jako poškozený ztotožňuje s podanou obžalobou a přihlásil se do řízení s nárokem na náhradu škody přesahující 624 milionů korun. Zároveň se SPÚ domáhá – ve shodě se státním zástupcem a podanou obžalobou – zabrání pozemků, které by tuto škodu nahradily....

Boží muka, kříže i kapličky. Zachraňujeme drobné sakrální stavby, které jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny

Praha, 20. ledna 2020 – Kaple Panny Marie Ustavičné pomoci u Horšovského Týna, kaple Svaté Trojice v Milavči, kaple Panny Marie Pomocné v Trčkově, dvě kapličky v Záhořanech u Litoměřic, kaplička sv. Ambrože v Bukovici, kaple Panny Marie v Kladrubech u Beranova, kříž ve Vísce u Jevíčka… To je výčet jen části sakrálních staveb ve správě Státního pozemkového úřadu (SPÚ), kterým byl v posledních letech vrácen důstojný vzhled. Drobné sakrální stavby patří neodmyslitelně do české krajiny. Na pozemcích ve správě SPÚ by se podle katastru nemovitostí mělo nacházet více jak dvě stě takových staveb....