Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Známe vítěze 13. ročníku soutěže Žít krajinou

Praha, 8. října 2020 – Ve středu 7. října 2020 se uskutečnilo vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Vzhledem k aktuální epidemické situaci si ocenění převzali ceny na střeše Národního zemědělského muzea. Cílem soutěže je ocenit nejúspěšnější opatření realizovaná v rámci pozemkových úprav.

Soutěž Žít krajinou oceňuje nejlepší navržené a vybudované realizace prvků plánů společných zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a všechny další, kteří se o realizace zasloužili. Ve 13. ročníku soutěže Žít krajinou se komisím představilo 35 projektů, z toho 19 projektů v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura a 16 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny. Současně centrální komise vybrala z těchto projektů ten nejlepší a udělila mu Cenu Státního pozemkového úřadu.  A poslední cenou, která byla v letošním ročníku udělena, byla Cena veřejnosti. O té rozhoduje veřejnost v internetovém hlasování. Letos se do něj zapojilo rekordních 767 hlasujících.

ŽK2020-44.jpg

Společná zařízení budovaná v rámci pozemkových úprav, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze nebo výsadby alejí, biocenter a biokoridorů jsou pomáhají krajině vyrovnat se s variabilitou počasí, jsou účinné při povodních, ale i v době sucha. Význam pozemkových úprav roste společně s nutností snahy vypořádat se negativními dopady klimatických změn. „SPÚ letos ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy představil nový Plán opatření pro řešení sucha v horizontu let 2020-2030. Jeho nejvýznamnější částí jsou i pozemkové úpravy a zejména následné realizace projektů plánu společných zařízení v krajině.,“ uvedl ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a připomněl, že účelem Plánu je mimo jiné i zajištění finančních prostředků: „Na pozemkové úpravy je v tomto Plánu počítáno s částkou 31 miliard korun a samozřejmě podstatná část je vyhrazena právě na realizace v krajině, které jsou vidět a fungují. Proto se v tomto období na ně více zaměříme.“

Jako ukázka opravdu dobré praxe může sloužit vítězný projekt v kategorii Tvorba a ochrana krajiny, který získal zároveň i Cenu státního pozemkového úřadu za nejlepší přihlášený projekt. „Jedná se o soubor staveb v Němčanech, který je opravdu mimořádný. Tvoří ho 11 objektů - vodní nádrž, poldr, polní cesta, 2 protierozní meze, 3 biokoridory, zatravněná údolnice, biocentrum a ještě propustek.  Díky návaznosti jednotlivých prvků dochází k zadržování vody postupně už biokoridory vysázenými podél cesty i napříč protilehlým svahem, vodu zadržují i protierozní meze a příkopy. Pokud se voda nevsákne zde, je dále svedena dráhou soustředěného odtoku do zatravněné údolnice a odvedena přes průtočný suchý poldr do vodní nádrže se stálou hladinou o max. objemu více než 7 a půl tisíce m3. Suchý poldr může zadržet až necelých 16 tisíc m3 vody,“ představil projekt Martin Vrba. Úctyhodný je i počet vysázených stromů a keřů. Do biokoridorů bylo vysázeno 3 647 stromů a 4 560 keřů, dalších 2 678 stromů a 1368 keřů bylo vysázeno v biocentru. Soubor staveb v Němčanech proto plní hned několik funkci od protierozní, protipovodňové, půdoochranné, ekologické, až po estetickou i rekreační. Realizace opatření proběhla od června 2016 do května 2017 za bezmála 18,5 milionu korun. Projekt byl financován z Programu rozvoje venkova.

Němčany foto.jpg


 Výsledky 13. ročníku soutěže Žít krajinou

Kategorie

Vítězný projekt

Zelená a dopravní infrastruktura

Polní cesta HPCS 5 s ozeleněním větrolamu IP1 v k. ú. Brázdim a Podolanka

Tvorba a ochrana krajiny

Soubor staveb v k. ú. Němčany

Cena Státního pozemkového úřadu

Soubor stave v k. ú. Němčany

Cena veřejnosti

Cesta C1, C5 v k. ú. Libníkovice, okres Hradec Králové

 

Podrobnější informace týkající se dodavatelských firem, projektantů apod. naleznete zde: http://soutezzk.spucr.cz/cz/vysledky-souteze/2019---13-rocnik-souteze

 

Počet hodnocených projektů v jednotlivých kategoriích 

Zelená a dopravní infrastruktura

19

Tvorba a ochrana krajiny

16

Celkem hodnocených projektů

35


 

Kontakt pro média

e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz