Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ministr zemědělství společně s ústředním ředitelem SPÚ představili plány na vybudování nové závlahové soustavy pro Hustopečsko

Praha, 12. srpna 2020 – V návaznosti na dlouhotrvající sucho, které výrazně ovlivňuje oblast Hustopečska a na podporu rozvoje speciálních kultur jako jsou vinice, sady či pěstování zeleniny, byla zadána studie proveditelnosti nové závlahové soustavy ve 34 k. ú. okresů Břeclav a Brno-venkov. Studie předpokládá v první etapě vybudování 40 kilometrů hlavních řadů závlah včetně nové vodní nádrže v Horních Bojanovicích o objemu 3,7 milionu m3 vody, která by využívala vodu z Novomlýnských nádrží. Náklady na realizaci první etapy studie odhaduje na cca 2 miliardy korun.

"Nechali jsme udělat studii proveditelnosti, která říká, že vybudování závlahového systému je možné. Teď záleží na tom, zda o to zemědělci budou mít zájem. První fázi, vybudování hlavních řadů, by financoval Státní pozemkový úřad (SPÚ), ve druhé fázi by se do financování zapojili sami zemědělci," řekl ministr Toman při návštěvě Jihomoravského kraje. Po realizaci první etapy by závlahový systém mohl přivést vodu až na 2500 hektarů zemědělské půdy.

"Cílem je proměna krajiny, aby ji netvořily jednolité lány. Větší biodiverzita, menší eroze, větší soběstačnost díky pěstování ovoce a zeleniny. A samozřejmě různorodá krajina je hezčí krajina," vysvětlil důvod zadání studie Toman.

Úkolem studie byla i podpora protierozních opatření a zlepšení stavu území v souvislosti s lepším zadržením vody v krajině. Předmětem studie byla zároveň identifikace poptávky koncových uživatelů, analýza dotčeného území, vymezení ploch pro závlahu, dimenzování technických objektů, posouzení vodních zdrojů, posouzení možnosti využití pozemkových úprav, ekonomická rozvaha a analýza rizik,“ doplnil ústřední ředitel SPÚ Vrba.

Ing_Vrba_Strachotín.jpeg

V případě realizace vedlejších řadů by pak mohla voda proudit až 120 km závlahovým systémem na téměř 10 tisíc hektarů zemědělské půdy. Náklady na dobudování celého systému studie odhaduje na 5-7 miliard korun, které by již nešly pouze ze státní kasy.

Studie prokázala technickou proveditelnost závlahového systému, současně deklarovala předběžný zájem ze strany případných koncových uživatelů. Ministr chce do konce roku představit výsledky studie zemědělcům a dořešit s nimi, zda by o používání takového systému měli skutečný zájem, a především zda by do něj ve druhé fázi byli ochotni investovat vlastní finanční prostředky. V případě shody se zemědělci by pak SPÚ nechal vypracovat posouzení vlivu na životní prostředí EIA a projektovou dokumentaci. 

Pokud se pan ministr se zemědělci na vybudování závlahového systému dohodne a nenastanou jiné komplikace, předpokládáme získání stavebního povolení na první fázi projektu do konce roku 2025 a zahájení stavby v následujícím roce,“ uvedl Vrba.

Studie_závlahová soustava Hustopečsko.jpg

 

Kontakt pro média:

Lenka Růžková

tisková mluvčí

Státní pozemkový úřad

tel.: +420 729 922 308

GSM: + 420 702168906

e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz