Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Důležité upozornění všem restituentům s přiznanými náhradami

Praha, 27. února 2020 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) zaznamenal v krátké době větší počet podnětů od restituentů či oprávněných osob, kterým jsou nabízeny různé služby spojené s jejich restitučními nároky nebo je jim předkládána přímo nabídka na odkoupení jejich nároků. SPÚ důrazně doporučuje na takové nabídky nereflektovat a žádá, aby takovou zkušenost oslovené osoby bez prodlení oznámily SPÚ.

Oslovováni jsou restituenti či oprávněné osoby, kterým vznikl v minulosti nárok na poskytnutí náhradního pozemku.  

Kontaktující osoby restituentům zpravidla sdělují, že znají výši jejich restitučních nároků. Ta je však často odlišná od výše, kterou aktuálně eviduje SPÚ. Uváděné hodnoty restitučních nároků na poskytnutí náhradních pozemků evidoval SPÚ naposledy před deseti a více lety. Vzhledem k tomu, že informace o restitučních nárocích nejsou volně dostupné, upozorňuje SPÚ, že mohly být nabyty v rozporu se zákonem.

Doporučujeme všem restituentům, kteří byli s takovou nabídkou osloveni osobami, které nemohou prokázat zákonný způsob získání informací o jejich restitučních nárocích, aby v žádném případě na nabídku nereflektovali. Dále je prosíme, aby nám takové jednání oznámili buď prostřednictvím e-mailu: korupce@spucr.cz nebo písemně. Pro písemné oznámení jsme zřídili i speciální uzamčenou schránku u vchodu do budovy ústředí,“ vyzývá všechny restituenty k obezřetnosti ústřední ředitel Martin Vrba.

Schránka se nachází na budově ústředí SPÚ na adrese Husinecká 1024/11a, 133 00 Praha – Žižkov.

SPÚ bude situaci důkladně analyzovat a následně podá podnět příslušným orgánům, včetně orgánů činných v trestním řízení tak, jak již učinil v podobných případech v minulosti.

 

Kontakt pro média:

Lenka Růžková

tisková mluvčí

Státní pozemkový úřad

tel.: +420 729 922 308

GSM: + 420 702168906

e-mail: komunikace@spucr.cz

www.spucr.cz