Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Svatava Maradová: Pozemkový úřad řeší sucho, erozi půdy i závlahy. Jen do pozemkových úprav v krajině šly 4,5 miliardy.

Praha, 24. srpna 2016 – Státní pozemkový úřad dnes představil nové činnosti, kterými rozšiřuje svoji agendu v souvislosti s novelou zákona o Státním pozemkovém úřadu. Nově bude úřad spravovat závlahové soustavy v majetku státu. Na tiskové konferenci byl ředitelkou SPÚ Svatavou Maradovou a profesorem Zdeňkem Žaludem z Akademie věd představen také společný projekt Intersucho.

Projekt Intersucho je systém pro sledování meteorologického a zemědělského sucha. Je určen především pro zemědělce, lesníky, sadaře a vinaře. Monitorovaný aktuální stav každý týden i výhled do budoucna jsou prostřednictvím interaktivních map publikovány na webu www.intersucho.cz. SPÚ se partnerem tohoto projektu stane na podzim letošního roku a zajistí tak další rozvoj tohoto monitorovacího systému.

Do gesce SPÚ přešla nově správa státních závlahových systémů. V současné době jsou stávající závlahy zastaralé a v důsledku narůstajícího sucha je nutné řešit jejich modernizaci a zajištění dostatečného množství vody. Před rokem 1989 existovaly závlahy na 150 tisících hektarech zemědělské půdy. Nyní je zavlažováno pouze 18 tisíc hektarů pomocí pěti závlahových soustav v majetku státu.

S bojem proti suchu souvisí i Generel vodního hospodářství krajiny ČR. Jde o projekt SPÚ, který definuje nejzranitelnější oblasti republiky a bude navrhovat ochranná opatření ke zmírnění negativních účinků povodní nebo sucha. „Z pohledu sucha, eroze půdy a povodní z přívalových srážek je v současné době nadprůměrně ohroženo více než 50 procent zemědělské půdy v České republice,“ řekla ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová. V rámci projektu bylo vybráno 5 zemědělských farem, na kterých budou realizovány pilotní návrhy.

Důležitým nástrojem pro zmírňování dopadů povodní a sucha jsou i pozemkové úpravy, zejména výstavba ochranných vodních nádrží, poldrů a odvodňovacích příkopů. Do současné doby je SPÚ vybudoval na 457 hektarech. Dále byly realizovány na 700 hektarech i protierozní meze, příkopy nebo větrolamy. Bylo postaveno nebo rekonstruováno 2 900 km polních cest a na 1 521 hektarech byla vysázena zeleň nebo vybudovány tůně. „Jen do oblasti pozemkových úprav, tedy opatření v krajině, jsme investovali už 4,5 miliardy korun,“ dodala Svatava Maradová.

 

 Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu

Přílohy Poslední aktualizace
Prezentace SPÚ
soubor pdfNové okno( PDF, 54.44 MB)
24.8.2016