Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad zapojuje veřejnost do hlasování v soutěži Společné zařízení roku

Praha, 1. listopadu 2016 - Během měsíce listopadu má veřejnost možnost zapojit se do hlasování v letošním jubilejním ročníku soutěže Společné zařízení roku. Hlavním cílem této soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách.

Již 10. ročník soutěže Společné zařízení roku vyhlásil Státní pozemkový úřad za účasti Českomoravské komory pro pozemkové úpravy. Do letošního ročníku pobočky úřadu přihlásily celkem 62 projektů.

Touto soutěží se snažíme přiblížit veřejnosti konkrétní výsledky pozemkových úprav a zároveň ocenit odbornou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů a realizačních týmů,“ vysvětluje poslání soutěže ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a dodává: „Soutěž představuje nejlepší krajinotvorné prvky, a proto bychom ji rádi v příštích letech pořádali v rámci soutěže Cena české krajiny.“

V průběhu celého měsíce listopadu může veřejnost hlasovat pro jeden z přihlášených projektů, který získá Cenu veřejnosti pro společné zařízení roku. Ze všech hlasujících bude poté vylosován jeden výherce, který obdrží věcný dar v podobě digitálního fotoaparátu. V každé kategorii je možné přidělit pouze jeden hlas. Hlasování se uskuteční na webových stránkách Státního pozemkového úřadu, nebo přímo na webovém portálu soutěže – soutezszr.spucr.cz  v sekci „Hlasování veřejnosti“, kde naleznete veškeré informace.

Společná zařízení mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se realizují polní cesty, mostky, vodní nádrže, odvodňovací příkopy, zatravněné průlehy nebo vysázené prvky zeleně v podobě biocenter a biokoridorů.

Jako každoročně je soutěž Společné zařízení roku členěna do následujících tří kategorií:

1. Zpřístupnění pozemků (přihlášeno 39 projektů)

2. Protierozní a vodohospodářská opatření (přihlášeno 15 projektů)

3. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (přihlášeno 8 projektů)

V každé kategorii jsou udělena první tři místa a také zvláštní ocenění Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti pro společné zařízení roku. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v březnu 2017.

 

 Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu