Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad zahájil 10. ročník soutěže Společné zařízení roku

Praha, 17. srpna 2016 – Státní pozemkový úřad dnes zahájil jubilejní ročník soutěže o nejkvalitnější realizovaná společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů.

Přihlašovat projekty do soutěže je možné do 30. 9. 2016 v souladu s pravidly zveřejněnými na webových stránkách soutěže: http://soutezszr.spucr.cz, a to do těchto tří kategorií:

1. zpřístupnění pozemků

2. protierozní a vodohospodářská opatření

3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

V každé kategorii budou udělena první tři místa, dále ocenění Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování. Veřejnost bude mít možnost se do hlasování zapojit v průběhu měsíce listopadu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na jaře příštího roku.

Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Jejich význam v současné době, kdy se celospolečensky řeší negativní dopady klimatických změn, roste. Realizovaná společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze, liniové i plošné výsadby, řeší aktuální problémy v krajině, jako je vodní a větrná eroze, prevence povodní i sucha, ale přinášejí i pestrost a rozmanitost krajiny.

 

 

 Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu