Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad spolupracuje se správci vodních toků na řešení nedostatku vody

Praha, 4. října 2016 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová dnes podepsala spolu s generálními řediteli státních podniků Povodí Labe a Povodí Odry Mariánem Šebestou a Jiřím Pagáčem dohodu o vzájemné spolupráci. Obdobná dohoda se státním podnikem Povodí Moravy byla podepsána 27. září 2016.

Dohoda zakládá budoucí kooperaci zejména při zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody a při realizaci protipovodňových opatření.

Nově se tak nastaví a zahájí spolupráce v oblastech rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu. Státní pozemkový úřad a státní podniky Povodí budou vzájemně koordinovat své činnosti při nakládání se zemědělskými nemovitostmi při převodech a směnách pro účely realizace především nových závlahových systémů nebo vodních nádrží. 

Důležitou součástí vzájemné spolupráce, na kterou klademe velký důraz, jsou činnosti související s retencí vody v krajině. Cílem je předání stávajících závlahových zařízení na náš úřad a zahájení výstavby nových závlahových systémů a vodních nádrží,“ přibližuje spolupráci ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová. 

Další oblastí spolupráce obou organizací bude majetkoprávní vypořádání pozemků pod vodními díly a prověřování využití vodních ploch a vodních děl před jejich případným odstátněním.  

 

 Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu