Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad prezentoval svoji činnost na mezinárodní konferenci

Praha, 18. listopadu 2016 – Zástupci SPÚ se v minulých dnech zúčastnili v nizozemském Apeldoornu mezinárodní konference zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti pozemkových úprav a katastru nemovitostí.

Státní pozemkový úřad se na mezinárodní konferenci „Symposium on Land Consolidation and Land Readjustment for Sustainable Development“ prezentoval dvěma příspěvky v sekci „Land consolidation for environment and climate issues“. V rámci prezentace s názvem „The State Land Office and its functions in the rural areas of the Czech Republic“ byl představen Státní pozemkový úřad a jeho agendy s důrazem na proces pozemkových úprav a jejich funkce ve venkovském prostoru. V rámci druhé prezentace s názvem „Adaptation measures for climate change in the process of land consolidation“ byl podrobně představen plán společných zařízení jako nástroj pro realizaci adaptačních opatření. Dále byl prezentován projekt Generel vodního hospodářství krajiny České republiky, který identifikuje nejzranitelnější oblasti ČR z pohledu sucha a povodní a hledá nová technická, ekonomická a legislativní řešení. O proces provádění pozemkových úprav v České republice projevili zájem kolegové z dánského „Knowledge Centre for Agriculture“ a belgického „Flemish Land Agency“. Jeden z hlavních řečníků, zástupce Aalborg University v Dánsku, představil výsledky srovnávací analýzy stavu pozemkových úprav ve státech střední a východní Evropy, ve které Českou republiku řadí mezi pokročilé státy se zavedeným procesem pozemkových úprav.

 

 

 Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu

 

 

IMG_3323.JPG  

 

  IMG_3289.JPG

 

IMG_3328.JPG