Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zlepšit kvalitu života nejen na venkově má spolupráce Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se Svazem měst a obcí ČR.

Praha – 16. 10. 2015 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová s předsedou Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) Františkem Luklem podepsali dohodu o vzájemné spolupráci. Mimo jiné má přispět ke zvýšení kvality života na venkově, ochraně půdního fondu či narovnání vztahů mezi státem a obcemi.

Zájmem obou organizací, který deklarují v podepsané dohodě, je větší kvalita pozemkových úprav, zavádění venkovské regionální politiky a metodická podpora městům, obcím a jejich sdružením. Oba subjekty se shodují, že komplexní pozemkové úpravy musí dále pokračovat a je nezbytné je maximálně podporovat. Rovněž je třeba personálně stabilizovat krajská pracoviště a pobočky SPÚ v bývalých okresech, které jsou pro vedení samospráv základním místem pro získávání informací a odpovědí na dotazy týkající se pozemků a jejich úprav.

S panem předsedou jsme se již domluvili, že uspořádáme v jednotlivých krajích společné semináře na téma pozemkové úpravy a rozvoj venkova. Tyto semináře budou určené pro zástupce samospráv a cílem je přiblížit možnosti, které se této problematiky týkají,“ doplňuje ke spolupráci ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

„Chceme spolu konzultovat legislativní předpisy, které se týkají či mají přímý dopad na pozemky občanů i samospráv. Tak, aby zástupci Svazu měst a obcí ČR nejen v různých pracovních skupinách věděli, co se chystá, a mohli se k tomu včas vyjádřit. Můžeme také státnímu sektoru přinést pohled občanů, ke kterým mají starostové blíž než státní správa. Pozemkové úpravy obce vnímají jako důležitou součást, možná i jeden z klíčových faktorů, pro rozvoj venkova,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Obě strany tak spolu budou formálně i neformálně konzultovat aktuální témata a problémy. A to jak v oblasti pozemkových úprav, tak co se týče venkovského prostoru. Jedním z témat je bezúplatný převod pozemků. Obce a města často na své náklady udržují veřejně přístupná prostranství (parky, lesy aj.), která jsou ve vlastnictví a správě státu. Tyto plochy neslouží komerčnímu využití a náklady s nimi související nebývají malé. Proto by byl vhodný bezúplatný převod do majetku samospráv.

Spolupráce se týká také posílení vzájemné komunikace a zpětné vazby. Proto budou zástupci obou organizací vzájemně vystupovat na akcích, které pořádají. Předseda František Lukl tak ve středu 14. října 2015 vystoupil na XVIII. konferenci pozemkových úprav v Mikulově, kterou u příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 uspořádalo SPÚ. Právě tam byla dohoda o spolupráci podepsána.

Kontakty pro média:                                                                                                               

Bc. Petr Fulín, vedoucí oddělení komunikace a marketingu, Státní pozemkový úřad, e-mail: p.fulin@spucr.cz, mobil: 777 892 002

Mgr. Štěpánka Filipová, mediální zastoupení, Svaz měst a obcí ČR, e-mail: filipova@smocr.cz, mobil: 724 302 802