Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad zapojuje veřejnost do hlasování o společné zařízení roku

Během měsíce listopadu má široká veřejnost možnost zapojit se do hlasování v letošním ročníku soutěže Společné zařízení roku. Již 9. ročník soutěže Společné zařízení roku vyhlásil Státní pozemkový úřad (SPÚ) za účasti Českomoravské komory pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ). Hlavním cílem této soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Do letošního ročníku pobočky přihlásily celkem 92 projektů, což je o polovinu více než v loňském roce. Tento značný nárůst souvisí s ukončením období programu rozvoje venkova 2007-2013, kdy většina realizací byla dokončena právě v loňském roce. Nezanedbatelný vliv má i celková osvěta ústředí SPÚ směrem ke krajským pracovištím a pobočkám a vzestup prestiže a prezentování soutěže.

 

 

 

Vznik této soutěže byl spojen se snahou přiblížit veřejnosti konkrétní výsledky pozemkových úprav a zároveň ocenit odbornou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů a realizačních týmů,“ vysvětluje poslání soutěže ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

 

V termínu od 2. 11. 2015 do 30. 11. 2015 se může veřejnost zapojit do hlasování a hlasovat pro jeden z přihlášených projektů, který získá Cenu veřejnosti pro společné zařízení roku. Ze všech hlasujících bude poté vybrán jeden, který obdrží věcný dar v podobě odolného mobilního telefonu. V každé kategorii je možné přidělit pouze jeden hlas. Hlasování se uskuteční na webových stránkách Státního pozemkového úřadu, nebo přímo na webovém portálu soutěže – soutezszr.spucr.cz  v sekci „Hlasování veřejnosti“, kde naleznete veškeré informace.

 

Realizace společných zařízení představují bezesporu jeden z nehmatatelnějších výsledků pozemkových úprav. Mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se realizují polní cesty, mostky, vodní nádrže, odvodňovací příkopy, zatravněné průlehy nebo vysázené prvky zeleně v podobě biocenter a biokoridorů. Tyto úpravy pomáhají rozvoji života ve venkovských oblastech, zvyšují konkurenceschopnost zemědělství a kvalitu životního prostředí.

 

Jako každoročně je soutěž Společné zařízení roku členěna do následujících tří kategorií:

1.Zpřístupnění pozemků

2.Protierozní a vodohospodářská opatření

3.Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

 

V každé kategorii jsou udělena první tři místa a také zvláštní ocenění Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti pro společné zařízení roku.

 

Souhrnné údaje k přihlášeným projektům

   

Počet přihlášených projektů v kategorii:

 

Zpřístupnění pozemků

56

Protierozní a vodohospodářská opatření

25

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

11

Celkem přihlášených projektů

92