Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad pořádal konferenci o pozem. úpravách

Praha 16. října 2015 - Ve dnech 14. až 15. října 2015 se v Mikulově uskutečnila již XVIII. Konference pozemkové úpravy. Tato tradiční konference s názvem “Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav“ se konala u příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015.

Konference byla připravená ve spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Českomoravské komory pozemkových úprav (ČMKPÚ) a konala se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Hlavním cílem konference byl nový pohled na proces pozemkových úprav, a to v širších souvislostech aktuálních společenských potřeb, jako je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a kvality životního prostředí.

„Pozemkové úpravy jsou i jednou z možností, jak zlepšit vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků sucha, které se stává v posledních letech nejtíživějším problémem českých zemědělců. Doufám, že samotná konference bude dynamizovat racionální diskuzi odborníků i veřejnosti, a přispěje ke vnímání pozemkových úprav v širším kontextu veřejného zájmu,“ říká ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Na dvoudenní konferenci vystoupili nejen zástupci resortu zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Agrární komory, Povodí Moravy a Svazu měst a obcí, ale také zahraniční odborníci v oblasti pozemkových úprav z Německa, Rakouska, Slovenské republiky a Polska.

Franz Stark z ALE Landau a.d. Isar-Bayern, Spolková republika Německo, na konferenci hovořil nejen o spolupráci mezi bavorským pozemkovým úřadem a českými zástupci pozemkových úprav, ale i o důležitosti spojení pozemků ve velké celky a zlepšení přístupnosti díky novým příjezdovým cestám, kdy se zemědělcům zvyšuje rentabilita jejich práce. Tyto pozemkové úpravy mají samozřejmě pozitivní dopady jak na ochranu přírody, tak i na zlepšení kvality života na venkově.

Petr Fulín, oddělení komunikace

Kontakty pro média:

Bc. Petr Fulín vedoucí oddělení komunikace a marketingu, Státní pozemkový úřad, e-mail: p.fulin@spucr.cz, mobil: 777 892 002