Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Spolku pro obnovu venkova České republiky přispěje ke zlepšení kvality života na venkově

Praha 3. 12. 2015 - Ústřední ředitelka státního pozemkového úřadu Ing. Svatava Maradová, MBA a předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Mgr. Eduard Kavala slavnostně podepsali dne 3. 12. 2015 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky dohodu o spolupráci.

Obě strany svým podpisem projevily ochotu k prohloubení vzájemného dialogu a vůli ke vzájemné spolupráci.

Dohoda o spolupráci zároveň specifikuje oblasti, ve kterých si oba partneři mohou výrazně pomoci. Jde např. o vzájemné konzultace návrhů legislativních předpisů týkajících se pozemkových úprav nebo konzultace nad otázkami a problémy, které se řeší na Radě vlády pro udržitelný rozvoj a na Radě vlády pro veřejnou správu.

Spolupráce SPÚ se Spolkem pro obnovu venkova ČR by měla v první řadě přispět ke zlepšení kvality života na venkově, dále pak chránit a účelněji zúrodňovat půdní fond a tím zároveň podpořit ekologickou stabilitu ve venkovských oblastech. Úspěšnou spolupráci obou institucí ocení v budoucnu především obce a jejich obyvatelé.

 

Kontakty pro média:

Mgr. Ivana Procházková, vedoucí oddělení komunikace a marketingu, Státní pozemkový úřad,
e-mail: i.prochazkova@spucr.cz

 

PC030179.JPG PC030183.JPG