Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ředitelství silnic a dálnic zefektivní spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

Státní pozemkový úřad společně s Ředitelstvím silnic a dálnic dnes podepsal Dohodu o vzájemné spolupráci. Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Ing. Svatava Maradová, MBA a generální ředitel ŘSD Ing. Jan Kroupa svým podpisem společně deklarovali snahu o výrazné zefektivnění činnosti těchto strategických úřadů a to především v oblasti příprav společné metodiky majetkoprávního vypořádání, v oblasti vytváření pozemkových rezerv pro silniční a dálniční stavby nebo společné koordinace v rámci pozemkových úprav.

Obě organizace vyjádřily přesvědčení, že podepsaná Dohoda o spolupráci přispěje k rychlejšímu dosažení výše stanovených cílů.

„V procesu přípravy staveb je majetkoprávní vypořádání pozemků jedním z klíčových momentů, které přímo ovlivňují datum zahájení stavby. ŘSD běžně čelí v mnoha případech skutečně zdlouhavému procesu vypořádávání třeba jen jednoho či dvou pozemků na stavbě, která je jinak již připravena k zahájení. Dokončená páteřní infrastruktura je přitom klíčová k rozvoji jednotlivých regionů a potažmo i celé České republiky. Velkou pomoc proto ŘSD nalezlo v minulém roce při řešení podobných problematických případů u krajů a nyní navazujeme podobnou součinnost i se Státním pozemkovým úřadem. Výstavba silnic a dálnic v současné době výrazně akceleruje a i podpis memoranda tomuto trendu významně napomáhá", konstatoval generální ředitel ŘSD Ing. Jan Kroupa.

„Dnes uzavřená dohoda o vzájemné spolupráci vymezuje oblasti, v nichž Státní pozemkový úřad může Ředitelství silnic a dálnic ČR poskytnout zásadní součinnost ke splnění společného cíle, kterým je urychlení výstavby dopravní infrastruktury.  Společně chceme hledat nové cesty, jak realizovat majetkoprávní vypořádání pozemků v prostoru výstavby dálnic a silnic I. třídy. Společně chceme také hledat a přijímat preventivní opatření ke snižování negativních dopadů výstavby na krajinu“, říká Ústřední ředitelka SPÚ Ing. Svatava Maradová, MBA.

 

Kontakty pro média:

Mgr. Ivana Procházková, vedoucí oddělení komunikace a marketingu, Státní pozemkový úřad,
e-mail: i.prochazkova@spucr.cz