Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

35 projektů se utká v 16. ročníku soutěže Žít krajinou

Praha, 21. března 2023 – Celkem 35 projektů přihlásily krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizovaných staveb do 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022, kterou od roku 2006 pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ). Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části.

„Přesně 28. února bylo ukončeno přihlašování projektů do 16. ročníku soutěže zaměřené na komplexní pozemkové úpravy "Žít krajinou". Do soutěže administrátor schválil celkem 35 projektů, z toho 15 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny a 20 projektů v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura. V 16. ročníku soutěže se utkají takové projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2021,“ upřesnil ústřední ředitel SPÚ Ing. Martin Vrba

Potřebná administrace, doplňování údajů, upravování popisů realizací, či výběr adekvátních fotografií trvá zhruba měsíc od ukončení přihlašování. Administrátoři soutěže dolaďují detaily se samotnými přihlašovateli. Přihlášené realizace budou uveřejněny na webových stránkách soutěže https://soutezzk.spucr.cz/cz/prihlasene-projekty/2022.

Projekty v jednotlivých kategoriích budou hodnoceny odbornými komisemi do 30. 4. 2023. Aby byla zajištěna nestrannost, nikdy není členem odborné komise zaměstnanec SPÚ.

06_Žít krajinou.png

Projekty v Kategorii Zelená a dopravní infrastruktura bude hodnotit odborná komise ve složení: Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (JČU), Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (ČVUT Praha), Ing. Petr Pánek, Ph.D. (ČVUT Praha), Ing. Jana Janíková (Zahradní a krajinářská tvorba Brno), Doc. Dr. Ing. Petr Marada (MENDELU Brno).

Realizace přihlášené do kategorie Tvorba a ochrana krajiny zhodnotí odborná komise jejíž členy jsou Prof. Ing. František Toman, CSc. (MENDELU Brno), Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (MENDELU Brno), Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT Brno), Ing. Martin Weber (VÚKOZ Průhonice) a Doc. Dr. Ing. Alena Salašová (MENDELU Brno).

Nedílnou součástí soutěže je hlasování veřejnosti, které proběhne na webových stránkách https://soutezzk.spucr.cz/cz/hlasovani-verejnosti od 31. 3. do 30. 4. 2023. Cenu veřejnosti získává projekt s nejvyšším počtem hlasů získaných ve veřejném internetového hlasování.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 31. října 2023 v budově Senátu Parlamentu ČR.
V každé kategorii jsou udělována první tři místa. Posledním z udělovaných ocenění je Cena Státního pozemkového úřadu, kterou tradičně předává výherci ústřední ředitel SPÚ.

 

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz 
www.spucr.cz