Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

2020

Státní pozemkový úřad investoval v loňském roce do pozemkových úprav a realizací bezmála dvě miliardy korun

Praha, 4. března 2020 – V roce 2019 vyčerpal Státní pozemkový úřad (SPÚ) na pozemkové úpravy finanční prostředky ve výši 700 milionů korun z Všeobecné pokladní správy, přibližně 1 miliardu korun na projekty z Programu rozvoje venkova a 20,9 milionu korun nově z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jako reakci na dlouhodobé sucho se Ministerstvo zemědělství zasadilo o navýšení finančních prostředků na pozemkové úpravy s prioritou vodohospodářských staveb o 200 milionů korun. Celkový objem finančních prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil v roce 2019 bezmála dvě miliardy korun....

Důležité upozornění všem restituentům s přiznanými náhradami

Praha, 27. února 2020 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) zaznamenal v krátké době větší počet podnětů od restituentů či oprávněných osob, kterým jsou nabízeny různé služby spojené s jejich restitučními nároky nebo je jim předkládána přímo nabídka na odkoupení jejich nároků. SPÚ důrazně doporučuje na takové nabídky nereflektovat a žádá, aby takovou zkušenost oslovené osoby bez prodlení oznámily SPÚ....

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na zpracování návrhu pozemkových úprav

Praha, 10. února 2020 – Státní pozemkový úřad využil institutu předběžné tržní konzultace dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vypsal předběžnou tržní konzultaci za účelem získání relevantních a objektivních informací potřebných pro optimální nastavení zadávacích podmínek u opakovaně připravovaných veřejných zakázek, jejichž předmětem je zpracování návrhu pozemkových úprav včetně geodetických prací v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek....

O Ceně veřejnosti 13. ročníku soutěže Žít krajinou rozhodnou hlasující během února

Praha, 1. února 2020 – Od 1. do 29. února může veřejnost svým hlasem podpořit některý z 35 přihlášených projektů v letošním již 13. ročníku soutěže Žít krajinou. V ní Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. Jednou z udělovaných cen je Cena veřejnosti....

Státní pozemkový úřad se jako poškozený ztotožňuje s obžalobou bývalých zaměstnanců Pozemkového úřadu v tzv. kauze Bečvářův statek

Praha, 30. ledna 2020 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) se účastní projednávání obžaloby na tři bývalé úředníky Pozemkového úřadu. SPÚ se jako poškozený ztotožňuje s podanou obžalobou a přihlásil se do řízení s nárokem na náhradu škody přesahující 624 milionů korun. Zároveň se SPÚ domáhá – ve shodě se státním zástupcem a podanou obžalobou – zabrání pozemků, které by tuto škodu nahradily....

Boží muka, kříže i kapličky. Zachraňujeme drobné sakrální stavby, které jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny

Boží muka, kříže i kapličky. Zachraňujeme drobné sakrální stavby, které jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny...

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace