Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zemědělci mohou opět nakupovat státní půdu na splátky

Praha, 26. dubna 2012 - Na základě novely zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů („zákon o prodeji půdy“) umožní Pozemkový fond ČR zemědělcům využít při nabytí státní půdy splátkový režim.

Tuto možnost vrací do českého právního řádu zákon č. 74/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb. V roce 2011 byla původní praxe splátek pozastavena, protože umožňovala přidělovat zemědělcům půjčky bezúročně. To ale Evropská unie považovala za zakázanou veřejnou podporu.
Zákon č. 74/2012 Sb., stanoví, že nabyvatelé mohou zaplatit kupní cenu ve splátkách, nejpozději však do 30 let od podpisu smlouvy. Poskytnutá výhoda splátek zaniká, pokud nabyvatel před zaplacením celé kupní ceny smluvně převede vlastnické právo k pozemku na jinou osobu nebo ho vrátí státu. V těchto případech je nabyvatel povinen doplatit neuhrazenou část kupní ceny Pozemkovému fondu, nebo jeho právnímu nástupci do 30 dnů od uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemku na jinou osobu.
„Znovuzavedení splátkového režimu bylo jednou z hlavních priorit Pozemkového fondu při jednáních o novele zákona o prodeji půdy. Jsem rád, že se nám podařilo tento postup do nového zákona prosadit. Čeští zemědělci tak mohou získat státní půdu pro své podnikání podstatně jednodušším způsobem,“ řekl dnes Radim Zika, ředitel PF ČR.
Podle nového zákona je možné poskytovat v rámci splátkového režimu pouze půjčky úročné. Při úhradě kupní ceny pozemků formou splátek bude úrok vypočten v souladu s pravidly Evropské unie a výše úrokové sazby bude stanovena dvěma způsoby:


1. Pokud nabyvatelé nebudou schopni doložit účetní rozvahy za dvě předcházející účetní období, bude výše úroku stanovena ze základní sazby, kterou vyhlašuje EU a v tomto okamžiku činí 1,72 %. Tato sazba bude navýšena o 4 %, což se týká právě nabyvatelů, kteří nedoloží účetní rozvahu. Navýšení PF ČR stanovil na nejnižší možnou hranici. Příklad k dnešnímu dni: Základní sazba + navýšení = 1,72 % + 4 % = 5,72 %.

2. Nabyvatelům, kteří běžně vedou příslušné finanční výkazy, se úrok stanoví opět ze základní sazby, a k ní se připočítá marže, stanovená podle bonity nabyvatele. Nabyvatel proto musí  PF ČR doložit rating. Výše úvěrových navýšení:
Velmi dobrý AAA-A 0,75 %
Dobrý BBB  1,0 %
Uspokojivý BB  2,2 %
Slabý B   4,0 %
Příklad k dnešnímu dni: Základní sazba + navýšení pro rating BB  = 1,72 % +2,2 % = 3,92 %.
PF ČR používá pro zajištění schopnosti splácet stejné podmínky, jaké má Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

 

 

Monika Machtová, tisková mluvčí Pozemkového fondu ČR