Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR vypořádává podíly na pozemcích, které spoluvlastní s jinými osobami

Praha, 26. března 2012 - Pozemkový fond ČR v roce 2011 vypořádal rekordní počet spoluvlastnických podílů státu k půdě. Celkově bylo v loňském roce uzavřeno 1256 smluv, což je pětkrát více než v roce 2010. Pozemkový fond tak vypořádal řadu podílů na pozemcích, které spoluvlastní s jinými osobami, a nemůže s nimi proto efektivně hospodařit. Navíc tím pro státní rozpočet získal částku přesahující 108 milionů korun.

Jedním z úkolů Pozemkového fondu ČR je správa zemědělského majetku, který je ve spoluvlastnictví státu a dalších osob.  Cílem Pozemkového fondu je vypořádat ke dni ukončení jeho činnosti, tedy do konce roku 2012, co nejvíce spoluvlastnických podílů státu k půdě. Proto v loňském roce začala krajská pracoviště fondu oslovovat zainteresované osoby s návrhem dohody o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví státu a ostatních spoluvlastníků.

„Oslovili jsme dopisem přibližně 25 tisíc spoluvlastníků a iniciovali tak jednání o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví. Téměř 7 tisíc z nich o vypořádání projevilo zájem,“ popsal kroky Pozemkového fondu ČR jeho ředitel Radim Zika.

Oslovení spoluvlastníků bylo velmi účinné. V loňském roce se PF ČR podařilo vypořádat rekordní počet podílových spoluvlastnictví a úspěšně tak plnit jeden z hlavních úkolů, které jsou stanoveny vládou. Nezanedbatelným přínosem vypořádávání spoluvlastnických podílů jsou i značné finanční úspory plynoucí z menšího objemu obhospodařovaného majetku ze strany Pozemkového fondu ČR.

„V roce 2011 se nám zásluhou oslovení spoluvlastníků podařilo vypořádat podílové spoluvlastnictví k nemovitostem zapsaným na téměř 2 tisících listech vlastnictví v celkovém objemu více než 1 tisíc hektarů. Příjem z těchto převodů přesáhl 108 milionů Kč,“ hodnotí výsledek ředitel PF ČR Radim Zika.

Spoluvlastnictví státu k zemědělským nemovitostem nejčastěji vznikalo jako důsledek nevydaných podílů v rámci restitučních řízení, kdy nedošlo k uplatnění restitučních nároků, nebo nebyly splněny podmínky pro vydání v rámci tohoto řízení.

Ke konci roku 2010 bylo v majetku státu a ve správě Pozemkového fondu ČR přibližně 15 tisíc listů vlastnictví, na kterých byly zapsány nemovitosti ve spoluvlastnictví s dalšími osobami. Více než jednu třetinu listů vlastnictví, které jsou ve správě Pozemkového fondu ČR, představují listy vlastnictví s pěti a více spoluvlastníky. Registrujeme i případy vícečetného spoluvlastnictví desítek subjektů, například v okrese Prachatice stát spoluvlastní parcelu se 41 dalšími vlastníky a u Hradce Králové dokonce s více než 200 spoluvlastníky. Z vypořádáných podílů byl jedním s největším množstvím spoluvlastníků případ z loňského roku z Prahy, kde na listu vlastnictví bylo kromě Pozemkového fondu ČR zapsáno dalších 13 spoluvlastníků.

          Převody spoluvlastnických podílů
rok            počet smluv       ha             mil. Kč
2009               434            595,6         44,261
2010               247            231,7         23,763
2011               1256          1061,5       108,398

 

Monika Machtová, tisková mluvčí Pozemkového fondu ČR