Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR převedl v loňském roce obcím více než 1400 pozemků

Praha, 21. června 2012 – Pozemkový fond od roku 1999 bezúplatně převedl do vlastnictví obcí více než 28 400 pozemků o celkové výměře téměř 8 tisíc hektarů, z toho jen za rok 2011 to bylo celkem 1 400 pozemků s výměrou necelých tři sta hektarů.

Pozemkový fond ČR může na základě zákona o převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (zákon č. 95/1999 Sb.), bezúplatně převést do vlastnictví obce zemědělské pozemky, které se nacházejí v jejím katastrálním území, přičemž pozemky, o jejichž převod chce obec bezúplatně požádat, musí splňovat zákonem stanovené podmínky.

Bezúplatně tak lze na obce převést pouze pozemky, které se nacházejí buď v zastavěném území, nebo na zastavitelné ploše. Současně musí být územním nebo regulačním plánem určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení, případně mají pro tyto účely platné rozhodnutí o umístění stavby. Musí jít o pozemky zastavěné nemovitostmi ve vlastnictví obce, nebo o pozemky určené vydaným územním plánem nebo regulačním plánem pro výsadbu  zeleně, s výjimkou pozemků v nezastavěném území.

Pokud by po převodu pozemku na obec došlo ke změně charakteru stavby a ta by tak nebyla veřejně prospěšnou či určenou pro bydlení, je obec povinna zemědělský pozemek převést zpět na Pozemkový fond ČR za stejných podmínek, za jakých ho získala.

„V letech 1999 až 2011 převedl Pozemkový fond ČR bezúplatně obcím celkem 28 431 pozemků o celkové výměře 7 822 hektarů. Z toho v loňském roce získaly obce 1 411 pozemků, jejichž výměra činila celkem 294 hektarů,“ řekl dnes Petr Šťovíček, 1. náměstek ředitele Pozemkového fondu ČR.

Převáděny jsou i pozemky, které stát vlastní společně s obcí. Je-li dalším spoluvlastníkem třetí osoba, musí stát respektovat její předkupní právo a spoluvlastnický podíl jí nabídnout. Pokud však toto právo nevyužije, je celý podíl státu převeden na obec.

Pozemkový fond ČR i v posledním roce své transformace bezúplatně převádí státní pozemky do vlastnictví obcí. Dá se předpokládat, že v roce 2012 se bude jednat o další stovky pozemků. 

 

Monika Machtová, tisková mluvčí Pozemkového fondu ČR