Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Informační kampaň Pozemkového fondu ČR se setkala s obrovským zájmem restituentů

Praha, 4. dubna 2012 - Pozemkový fond ČR v březnu tohoto roku spustil informační kampaň s cílem co nejrychleji vypořádat zbývající restituční nároky. Na dopis informující oprávněné osoby zareagovalo za pouhé tři týdny více než 1 200 z nich.

Na začátku března 2012 začal Pozemkový fond ČR oslovovat oprávněné osoby s dosud nevypořádanými přímými nebo zděděnými restitučními nároky za nevydanou půdu a s nevypořádanými nároky na náhrady. „Dopisem postupně oslovujeme téměř 39 000 restituentů a již po rozeslání prvních tisícovek dopisů se spustila lavina dotazů od adresátů. Ke konci března evidujeme více než 1200 telefonických, e-mailových či osobních dotazů. Obrovský zájem ze strany restituentů nás velmi mile překvapil, “ zhodnotil dosavadní průběh kampaně ředitel Pozemkového fondu ČR Radim Zika.  

Oprávněné osoby obdržely dopis s informací, ve kterém okrese jejich restituční nárok na náhrady vznikl, a uvedením konkrétních rozhodnutí pozemkových úřadů u restitučních nároků za nevydané pozemky. Současně byli restituenti požádáni o spolupráci a aktivní přístup při procesu vypořádání. K 31. prosinci 2012 totiž PF ČR ukončí svou činnost a doposud není legislativně stanoveno, jakým způsobem bude po tomto datu probíhat vypořádání restitučních nároků. Součástí dopisů jsou podrobné informace o možnostech vypořádání restitučních nároků a dotazník ke zjištění preferencí restituentů. Informace získané pomocí těchto dotazníků pomohou zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a bezproblémové vypořádání restitučních nároků. V případě zájmu o informace mohou oprávněné osoby PF ČR kontaktovat pomocí e-mailu na adrese sekce.restituci@pfcr.cz, nebo na telefonních číslech 296 164 415 a 296 164 185.

„Zaměstnanci sekce restitucí denně odpovídají na desítky dotazů a obě telefonní linky jsou v těchto dnech plně vytíženy. Potvrzuje se tak máš předpoklad, že mnoho restituentů vůbec netuší, že vlastní restituční nárok. Mezi dotazy se nejčastěji objevují otázky související s postupem při vypořádání restitučního nároku rodinných příslušníků, kteří již nežijí, a jejichž nárok nebyl zahrnut do dědického řízení. Druhý nejčastější dotaz se týká výše restitučního nároku,“ dodal Radim Zika.

Zaměstnanci Pozemkového fondu ČR nejen vysvětlují možnosti vypořádání restitučních nároků, ale také tazatelům pomáhají vyplnit v dopisech přiloženou výzvu k poskytnutí peněžité / finanční náhrady. Na adresu Pozemkového fondu ČR již začínají přicházet první desítky těchto vyplněných výzev.

Pokud oprávněné osoby vlastní restituční nárok v tak malé hodnotě, že pro ně není ekonomicky ani časově účelné zabývat se jeho vypořádáním, mohou vyplnit zaslaný formulář „Dohody o vzdání se práva na vypořádání restitučního nároku“, vložit ho do přiložené obálky a zaslat zpět na předtištěnou adresu Pozemkového fondu České republiky.

Druhy vypořádávání restitučních nároků

1. Restituční nároky na náhrady za odstraněné a znehodnocené budovy a živý a mrtvý inventář
Možnosti náhrady jsou následující:
a) smluvním převodem nemovitostí (budov, staveb a pozemků jimi zastavěných případně pozemků nezbytných k jejich provozování) ve vlastnictví státu
b) finanční náhradou, která je poskytována v hotovosti do 5 000 Kč a ve směnkách Ministerstva financí nad 5 000 Kč
c) vzájemným započtením pohledávek, které mají oprávněné osoby s Pozemkovým fondem České republiky

2. Restituční nároky za nevydané pozemky
Možnosti náhrady jsou následující:
a) smluvním převodem pozemků ve vlastnictví státu
b)   zápočtem při úhradě kupní ceny pozemků podle § 7 zákona o prodeji půdy
c) peněžitou náhradou, kterou poskytuje PF ČR v hotovosti

Novelou zákona č. 95/1999 Sb. získaly oprávněné osoby přednost před ostatními zájemci o koupi půdy dle zmíněného zákona. Až dosud měly přednost pouze oprávněné osoby, které při prodeji uplatnily alespoň 70 % takzvaného místního nároku (nárok vzniklý v tomtéž katastrálním území, ve kterém se nachází prodávaný pozemek, nebo vzniklý v sousedících katastrálních územích či v ostatních katastrálních územích téže obce). Nově vzniklo přednostní právo všem oprávněným osobám s nárokem na náhradní pozemek, tedy bez ohledu na místo jeho vzniku, pokud jej uplatní ve výši alespoň 50 % vyhlašované ceny pozemku.


Monika Machtová, tisková mluvčí Pozemkového fondu ČR