Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zápis z předběžná tržní konzultace (PTK) k zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb

Praha, 3. srpna 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) jako zadavatel dne 2. 7. 2021 oslovil prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky téměř 380 dodavatelů k účasti na předběžné tržní konzultaci k zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb.

Seznam oslovených dodavatelů je uveden na profilu zadavatele na adrese: Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ (spucr.cz).

SPÚ informoval o PTK dne 2. července na svých webových stránkách

Kromě Výzvy k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále také „PTK“) obdrželi dodavatelé také webový odkaz na profil zadavatele, kde byla uveřejněna pracovní verze zadávací dokumentace k zavedení DNS spolu s řadou příloh.

Cílem předběžné tržní konzultace bylo:

  • seznámit potenciální dodavatele s dynamickým nákupním systémem (dále jen „DNS“), prostřednictvím kterého bude v následujících dvou letech SPÚ zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních staveb, se kterými je Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) příslušný hospodařit, a to v celkové předpokládané hodnotě cca 30 000 000 Kč bez DPH;
  • stanovit zadávací podmínky veřejných zakázek na údržby melioračních staveb tak, aby byly smysluplné a přiměřené s cílem podpořit malé a střední podnikání.

V rámci PTK uspořádal SPÚ on-line setkání, které se konalo dne 19. 7. 2021 v 10:00 hodin prostřednictvím MS Teams. Setkání zahájili z pověření Státního pozemkového úřadu zástupci firmy KPMG Česká republika s. r. o. a úvodním slovem uvítali všechny on-line připojené účastníky. Všichni zaregistrovaní účastníci tohoto setkání v MS Teams svou registrací vyjádřili souhlas s pořízením videozáznamu z průběhu jednání.

Po úvodním slovu prezentovala Ing. Jana Vokřálová, ředitelka Odboru veřejných zakázek DNS na provádění údržby melioračních staveb, který SPÚ plánuje zavést. Stručně vysvětlila postup zavedení DNS a způsob zadávání jednotlivých zakázek v zavedeném DNS, představila jednotlivé kategorie DNS a princip rozdělení do kategorií včetně požadavku zadavatele na základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci dodavatelů v jednotlivých kategoriích.

Pan Jiří Dobčák, zástupce firmy QCM s. r. o., která provozuje elektronický nástroj E-ZAK, předvedl přímo on-line krok po kroku:

  • postup při registraci do FEN, prostřednictvím kterého získá dodavatel přístup nejen do
    E-ZAKu SPÚ, ale i na profily jiných zadavatelů; uvedl postup při registraci i v případě, že dodavatel nedisponuje elektronickým podpisem; vyjmenoval potřebné doklady k ověření identity dodavatele;
  • postup dodavatele při podání žádosti o účast na konkrétní DNS;
  • postup při zadávání veřejné zakázky v rámci zavedeného DNS.

K výše uvedenému nebyly ze strany účastníků žádné dotazy, proto bylo zástupci firmy KPMG Česká republika s. r. o. v 10.45 hod. on-line jednání ukončeno.

V rámci PTK neobdržel SPÚ žádnou písemnou připomínku, námět ani dotaz k zadávacím podmínkám.

Celé znění zápisu naleznete zde.

Záznam z online setkání

 

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz