Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vyjádření SPÚ k ukončení šetření ve věci jmenování Svatavy Maradové do funkce ústřední ředitelky

Policie ČR se přestala zabývat trestním oznámením z loňského léta, které se týkalo jmenování Svatavy Maradové do funkce ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Svým konstatováním, že se nestal žádný trestní čin tak policie potvrdila to, co Státní pozemkový úřad tvrdil od počátku - tedy že jde jen o vykonstruované obvinění, které nemá žádný právní základ a je namířeno zcela účelově proti ústřední ředitelce Svatavě Maradové.

 

Státní pozemkový úřad, stejně jako Policie ČR, disponuje stanoviskem Ministerstva vnitra (náměstka pro státní službu Josefa Postráneckého), které se zabývalo posouzením, zda se Svatava Maradová mohla účastnit vyhlášeného výběrového řízení a následně být jmenována na služební místo ústřední ředitelky SPÚ, pokud nesplňovala předpoklad výkonu praxe. Podle závěrů tohoto stanoviska je irelevantní, zda Svatava Maradová splnila či nesplnila požadavek zákonné praxe, jelikož jako stávající vedoucí služebního úřadu ho splňovat nemusela.

 

V době vyhlášení výběrového řízení na pozici ústřední ředitelky SPÚ již Svatava Maradová byla na této pozici a v souladu se služebním zákonem se považovala za vedoucí služebního úřadu do doby, než bude toto služební místo obsazeno přesoutěžením. V případě takzvaného přesoutěžování vedoucích služebních úřadů podle § 186 odst. 4 zákona o státní službě se může výběrového řízení na toto služební místo zúčastnit státní zaměstnanec, který v uplynulých pěti letech vykonával nejméně po dobu tří let ve správním úřadu, územně samosprávném celku, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné. Podle § 51 odst. 4 zákona o státní službě se osoba, která byla jmenována na služební místo představeného na dobu určitou, po dobu tří let od uplynutí této doby považuje za osobu splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na obsazení služebního místa představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení. Podle § 186 odst. 4 ve spojení s tím právě citovaným § 51 odst. 4 zákona o státní službě se může výběrového řízení zúčastnit i státní zaměstnanec, i když nebude splňovat některý z předpokladů účasti ve výběrovém řízení podle § 25 odst. 1 zákona o státní službě.  

 

Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu