Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

VI. ROČNÍK CYKLOTOULEK POLABÍM ZA POZEMKOVOU ÚPRAVOU

Dne 2. září 2020 SPÚ, Pobočka Nymburk společně ČZS pobočným spolkem v Nymburce, OAK Nymburk, SOŠ a SZEŠ Poděbrady, pořádaly pro zástupce obcí, studenty, zemědělskou a odbornou veřejnost cyklistickou exkurzi s ukázkou vybudovaných společných zařízení v katastrálních územích obcí Dvory, Bobnice, Sovenice, Seletice a Doubravany v okrese Nymburk. Odborný výklad zajistili pracovníci pobočky SPÚ v Nymburce, kteří zároveň odpovídali na kladené otázky.

účastníci zájezdu na farmě Dvůr Seletice.jpg

Začátek cesty byl v 9.00 hodin od sídla pobočky SPÚ okolo středověkých nymburských hradeb s ukázkou využití květných luk v intravilánu města. První zastávka byla v katastrálním území Dvory, kde si účastníci prohlédli řadu tůní, jezírek a mokřadů s doprovodnou zelení, které vznikly při revitalizaci malého potoku Liduška. Jde o vzorový příklad, jak zadržet vodu v krajině a zamezit jejímu rychlému odtoku.

tůně dvory.jpg

Druhá zastávka byla v katastrálním území Bobnice, kde se nachází zpevněná hlavní polní cesta C1 s oboustrannou alejí a vedlejší travnatá polní cesta C2 s větrolamem. Třetí zastávka byla v katastrálním území Sovenice, kde cyklisté viděli vodohospodářská opatření proti častým jarním povodním, sestávající se z obtokového kanálu P1, suchého poldru, příkopu P2, hlavních polních cest s alejí ovocných stromů a vsakovacím pásem doplněné vedlejšími polními cestami v kolejovém provedení. Dále si prohlédli biocentrum ŽP 1, které bylo oceněno i cenou ministra zemědělství. Čtvrté zastavení bylo v katastrálních územích Doubravany a Seletice s prohlídkou šesti nově vybudovaných hlavních a vedlejších polních cest s doprovodnou zelení.

kolejová vedlejší polní cesta Doubravany.jpg  hlavní polní cesta s výsadbou jabloní.jpg

Následovalo malé občerstvení na soukromé farmě „Dvůr Seletice“ s výkladem majitele a exkurzí po stájích, vlastních jatkách a mlékárně. Po obědě byla krátká zastávka přímo na staveništi dalších nově budovaných polních cest v Doubravanech  a návrat do Nymburka s krátkou přestávkou u rozhledny Romanka v Hrubém Jeseníku. Celková trasa měřila 53 km a cyklotoulek za pozemkovou úpravou se zúčastnilo 31 sportovců.