Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Veřejné zakázky na údržbu melioračních staveb

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) informuje dodavatele a případné zájemce o probíhajícím zadávacím řízení k zavedení dynamického nákupního systému (dále také „DNS“) k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ.

Prostřednictvím dynamického nákupního systému bude SPÚ v následujících dvou letech zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních staveb, a to v celkové předpokládané hodnotě cca 30 000 000 Kč bez DPH.

DNS je rozdělen do 33 kategorií podle:

  • věcného členění - sečení, kácení stromů a odstranění křovin, odstranění splavené ornice z profilu melioračních staveb – čištění
  • teritoriálního členění - podle územní působnosti jednotlivých oddělení zadavatele (oblast Brno, oblast České Budějovice a oblast Hradec Králové).

Veřejné zakázky v DNS budou zadávány v předem neurčených nepravidelných intervalech, které budou odvislé zejména od provozních potřeb zadavatele.

 

Bližší informace o přihlášení do DNS lze nalézt na profilu zadavatele.

Dynamické nákupní systémy - E-ZAK SPÚ (spucr.cz)

Lhůta pro podání žádostí o účast končí 30. 1. 2021 ve 23:59 hodin.

Těšíme se na spolupráci.

 

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz