Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Veřejné zakázky na údržbu melioračních staveb

Státní pozemkový úřad informuje dodavatele a případné zájemce o probíhající zadávací řízení k zavedení dynamického nákupního systému (dále také „DNS“) k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ, že dodavatelům skončila dne 30. 01. 2022 ve 23:59 hodin lhůta pro podání žádostí o účast.

1Momentálně zadavatel posuzuje soulad žádostí o účast, které obdržel ve lhůtě

od 20. 09. 2021 do 30. 01. 2022, se zadávacími podmínkami. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení všechny účastníky, jejichž žádost o účast zadávací podmínky nesplňuje,
a ostatní účastníky zařadí do DNS.

Po zavedení DNS bude opět umožněno každému dodavateli podat žádost o účast
a zařazení do DNS
prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAKu), a to po celou dobu trvání DNS (do 19. 01. 2024 23:59). Zadavatel předpokládá zavedení DNS zhruba na konci měsíce března 2022. Doporučujeme zájemcům sledovat profil zadavatele:

Dynamické nákupní systémy - E-ZAK SPÚ (spucr.cz)

Těšíme se na spolupráci.

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz