Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Veřejné hlasování 17. ročníku soutěže Žít krajinou zahájeno

Praha, 2. dubna 2024 – Vstupujeme do fáze veřejného hlasování! Až do 30. dubna budete moci prostřednictvím internetového hlasování podpořit jeden ze 46 projektů, které se přihlásily do letošního 17. ročníku soutěže Žít krajinou 2023. Tato soutěž, pořádaná Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ), hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. Mezi udělované ceny patří i Cena veřejnosti, která bude udělena na základě vašeho hlasování.

Touto soutěží se snažíme přiblížit veřejnosti konkrétní výsledky pozemkových úprav a zároveň ocenit odbornou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů a realizačních týmů,“ vysvětluje poslání soutěže ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

V 17. ročníku soutěže se uchází o přízeň poroty i veřejnosti celkem 46 projektů. Letos byly nově vyhlášeny celkem tři kategorie. V kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření soutěží 23 projektů, v kategorii  Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí vybírá veřejnost i porota ze 7 přihlášených realizací a v kategorii Zpřístupnění pozemků je přihlášeno 16 projektů.

Cenu veřejnosti obdrží projekt s nejvyšším počtem hlasů získaných prostřednictvím internetového hlasování na webovém portálu soutěže soutezzk.spucr.cz. Hlasování bude možné do 30. dubna v záložce Hlasování veřejnosti. Každý hlasující může udělit pouze jeden hlas. Z hlasování jsou vyloučeni zaměstnanci Státního pozemkového úřadu.

Ze všech hlasujících bude vylosován jeden výherce, který obdrží cenu a pozvánku pro 2 osoby na slavnostní vyhlášení soutěže, které se uskuteční 5. listopadu 2024 v budově Senátu Parlamentu ČR.

Zároveň do konce dubna probíhá hodnocení odborných komisí v následujícím složení:

Odborná komise Kategorie Protierozní a vodohospodářská opatření
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT Brno)
prof. Ing. František Toman, CSc. (MENDELU Brno)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (MENDELU Brno)

Odborná komise: Kategorie Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (MENDELU Brno)
Ing. Martin Weber (VÚKOZ Průhonice)
Ing. Jana Janíková (Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. Brno)

Odborná komise: Kategorie Zpřístupnění pozemků
prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (JČU České Budějovice)
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (ČVUT Praha)
Ing. Karel Fazekas, Ph.D. (ČVUT Praha)

 

Pro inspiraci se podívejte na klip představující všechny vítězné realizace uplynulého 16. ročníku: 

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz