Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

V době nouzového stavu platí i čerstvě propadlé osobní doklady

V době nouzového stavu se občané mohou nadále prokazovat občanským průkazem nebo cestovním pasem, jehož platnost skončila po 1. březnu 2020. Po tuto dobu neplatí dočasně ani povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti, a to ani z dalších zákonem stanovených důvodů jako je ztráta, odcizení, změna či zrušení trvalého pobytu, po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství atd.


Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

V příloze naleznete celé Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu. 

Přílohy Poslední aktualizace
Stanovisko Ministerstva vnitra k prokazování totožnosti
soubor pdfNové okno( PDF, 213.1 KB)
1.4.2020